В периода между месец март и май, когато в България беше обявено извънредно положение и бяха наложени мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, се наблюдава рязък спад в продажбите на книги у нас. Това показват данни от анкета, проведена между членовете на организацията на българските книгоиздатели Асоциация "Българска книга".

Проучването цели да установи и конкретизира щетите върху книгоиздателския бранш в условията на пандемията на Covid-19 у нас, като същевременно очертава основните проблеми в сектора.

В сравнение със същия период на миналата година се регистрира спад на продажбите на книги като цяло с между 50% и 70%.

Има и възходяща тенденция - за двата месеца се наблюдава близо 30% ръст в онлайн продажбите. Това обаче далеч не компенсира достатъчно общия спад, категорични са книгоиздателите.

Причините

Над 40% от респондентите в анкетата са на мнение, че главната причина за спада е затварянето на книжарниците и печатниците, които преустановиха дейност за над 30 дни. В допълнение, 60% от участниците в проучването посочват, че са имали просрочени плащания със съответните контрагенти.

Друг проблем за бранша се оказва отлагането на планираните нови заглавия и допечатки, които се равняват на между 20% и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. А това резултира сериозно както върху приходите, така и върху устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Друг отзвук от кризата около Covid-19 в бранша е освобождаването на персонал - над 50% от анкетираните посочват, че се е наложило да освободят служители, назначени в техните фирми. Пряко засегнати обаче са и други професионалисти от свободните професии, които са пряко ангажирани с книгоиздаването - преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, художници, рецензенти.

Мерки

На база на анкетата са изготвени предложения за мерки за подпомагане на бранша, които са изпратени до министъра на културата Боил Банов.

Предложенията включват намаляването на ДДС на книгите да се превърне в постоянна мярка, а също така с намалена ставка да се облага и доставката на услуги по отпечатването на книги. Друго предложение е въвеждането на механизми за институционално финансиране на библиотечните фондове, което би могло да бъде постигнато чрез приемането на Стандарта за библиотеките. Книгоиздателите се обявяват и за разработването на механизъм за специална финансова подкрепа на книжарниците в малките населени места.