Доставчиците на посреднически онлайн услуги ще са длъжни да осигурят вътрешна система за разглеждане на жалби. Тя трябва да бъде лесно достъпна и безплатна за бизнес потребителите и да гарантира разглеждане на жалбите в разумен срок. Това предвиждат промени в закона за електронната търговия, с които се предвиждат нови правила за защита на потребителите при пазаруване в интернет. Депутатите гласуваха окончателно промените.

В офертите в електронни платформи да е задължително посочването дали даден продукт се предлага от търговец или от физическо лице, за да е наясно купувачът, че няма да може да се ползва от защита, ако не купува от търговец.

Промените в закона целят прилагане на Регламент на Европейския съюз, с който се въвеждат задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги и търсачки.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги трябва да посочват в общите си условия двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги.

Според оценката на въздействието положителните промени, които дойдат са свързани с повишаване доверието между предприятията, участващи в икономиката на онлайн платформите, както и предотвратяване на възможността доставчиците на посреднически онлайн услуги да действат едностранно по начин, който може да бъде несправедлив и да уврежда законните интереси на бизнес потребителите  на такива услуги, а оттам косвено и на потребителите.