Седем държави в света генерират 100% от своята електроенергия от възобновяема енергия, а две от тях са в Европа.

Миналата година беше най-добрата година в историята по отношение на нови инсталации за вятърна енергия. Според Глобалния съвет за вятърна енергия (GWEC) светът е инсталирал 116 гигавата нови мощности за вятърна енергия през 2023 г. Това е 50% увеличение от 2022 г.

Китай е първи в това отношение както за офшорни, така и за наземни вятърни инсталации, следван от САЩ, Бразилия и Германия.

Кои страни се захранват изцяло от възобновяеми източници?

Седем държави вече генерират цялата си енергия от възобновяеми източници, според данни на Международната агенция по енергетика (IEA) и Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Повече от 99,7 на сто от електроенергията в Албания, Бутан, Етиопия, Исландия, Непал, Парагвай и Демократична република Конго идва от геотермална, водна, слънчева или вятърна енергия.

Летище "Истанбул" планира да е първото, захранвано изцяло от слънчева енергия

Най-натовареното летище в Европа планира да е първото, захранвано изцяло от слънчева енергия

Планира се фотоволтаичната електроцентрала да произвежда 340 милиона киловатчаса енергия годишно

Норвегия се доближи с 98,3% от енергията си от вятър, водни източници или слънце, според данните, събрани от професора от Станфордския университет Марк Джейкъбсън.

Други 40 държави са получили поне половината от електроенергията си от възобновяеми източници през 2021 г. и 2022 г., включително 11 в Европа. Други, като Германия или Португалия, могат да работят на 100 процента вятър, вода и слънце за кратки периоди от време.

Благодарение на силния растеж в Нидерландия и Европа има рекордна година през 2023 г. с 3,8 гигавата нов офшорен вятърен капацитет.

Докато ръстът на вятърната енергия е концентриран в няколко големи държави, някои други региони също отбелязват рекорден растеж. Африка и Близкият изток са инсталирали близо 1 гигават вятърни мощности през 2023 г., което е почти три пъти повече от предходната година.

Според доклада светът се "движи в правилната посока в борбата с изменението на климата", цитиран от Euronews. Авторите обаче предупреждават, че годишният растеж трябва да бъде най-малко 320 гигавата до 2030 г., за да се изпълни обещанието на COP28 за утрояване на възобновяемата енергия до края на десетилетието.