По-дълбоко икономическо свиване и по-бавно възстановяване през 2021 г. прогнозира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за регионите, в които оперира. Последиците от пандемията Covid-19 ще са по-продължителни от очакваното.

Понастоящем ЕБВР прогнозира общ спад в икономиките от регионите на банката от 3,9% тази година и връщане към растеж през следващата година от 3,6%. Предишни прогнози, публикувани през май, прогнозираха спад през 2020 г. с 3,5% и по-силно възстановяване с 4,8% през 2021 г. "Производството в регионите на ЕБВР се сви рязко през второто тримесечие на 2020 г. с около 8,2% на годишна база", казва главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик.

Производството в Централна Европа и балтийските държави се очаква да спадне с 4,4% през 2020 г., и възстановяване от 3,5% през 2021 г. Тази прогноза предполага постепенно нормализиране на дейността, известно възстановяване на външното търсене и тласък от Европейския съюз финансови средства.

На Западните Балкани се очаква продукцията да падне с 5,1% през 2020 г. поради колапса в туризма, в Албания и Черна гора, смущения в глобалните вериги на доставки и по-ниско промишлено производство, спад на притока на преки чуждестранни инвестиции и паричните преводи.

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Защото рецесията, породена от затварянето на стопанствата, не е достатъчна

"В много икономики свиването беше по-голямо от спада, наблюдаван по време на световната финансова криза. Очаква се скоростта на възстановяване да бъде подобна на тази, наблюдавана след последната криза, като нивата на БВП от преди пандемията ще се възстановят към края на 2021 г."

Икономиките от региона в който действа ЕБВР са били подложени на натиск по отношение на търсенето и предлагането поради вътрешни мерки за ограничаване на пандемията, докато външните фактори се отнасят до ниските цени на суровините, свиване на износа, срив в туризма и спад в паричните преводи.

Според доклада за някои сектори, като туризма, може да има трайни щети в дългосрочен план, но за сметка на това други, като онлайн търговията на дребно, могат да се възползват от ситуацията.

Най-сериозно свиване през тази година вероятно ще има в икономики, които са силно зависими от външни източници на доходи, като Албания, Хърватия, Кипър, Гърция и Черна гора, които загубиха по-голямата част от туристическия си поток през тази година.

Износът от регионите, където оперира ЕБВР е спаднал с над 14% през първата половина на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. Международният и вътрешният туризъм са спаднали рязко, като пристигащите международни туристи в регионите на ЕБВР са намалели с около 65% първите шест месеца, в сравнение със същия период година по-рано.

Други силно засегнати икономики са държави с голям спад в паричните преводи като Киргизстан.

МВФ понижи прогнозата си за срива на албанската икономика с 50%

МВФ понижи прогнозата си за срива на албанската икономика с 50%

Очаква се той да е от 7,5% вместо 5%

Паричните преводи от Русия до Централна Азия, Източна Европа и Кавказ са намалели с 29 на сто на годишна база през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., подобно на спада, наблюдаван по време на световната финансова криза. Изплащанията към Сърбия са намалели с 30% през януари до май 2020 г. в сравнение с година по-рано.

БВП на Русия вероятно ще се свие с 4,5% през 2020 г. гласи още прогнозата. Това ще е в резултат на кризата, породена от коронавируса и спада в цените на петрола. Националния план за икономическо възстановяване спомогна за смекчаване на някои от негативните ефекти. През 2021 г. се очаква възстановяване от 3%, в зависимост от възстановяване на цените на петрола.

Докато някои парични преводи може да са били само отложени, много мигранти са се върнали в родните си страни, което предполага, че паричните преводи могат да се свият още занапред.

В Беларус, Египет, Гърция, Унгария, Полша, Сърбия, Турция и Украйна една трета от домакинствата в Египет и една четвърт от домакинствата в Турция, Украйна и Беларус са намалили консумацията на храна. Това показват резултатите на проучване на ЕБВР, проведено съвместно с германския изследователски институт Ifo. Като цяло 73 на сто от анкетираните казват, че са били лично засегнати.

"Загрижени за хората с по-ниски доходи в страни, които не са настроени да се възползват от европейската огнева мощ", каза Яворчик, позовавайки се на безпрецедентните стимулиращи мерки, предприети от страните в Европейския съюз, за ​​да подпомогнат развитието на икономиките срещу последиците от коронавируса.