В българската икономика като основни по-рискови сектори могат да бъдат посочени транспортният и строителният. Като цяло сред значителните рискове за Европа в момента са засилването на някои протекционистични мерки на политическа основа.

На това мнение е управителят на "Кофас България" Милена Виденова.

От друга страна тя посочва, че спрямо останалите държави в Централна и Източна Европа страната ни се представя добре.

"За момента България е в добра позиция - показателите ѝ за ръст са сред най-високите в страните от Централна и Източна Европа", казва тя в интервю за BloombergTV България.

Според оценката на експерта недостигът на работна ръка на пазара на труда също създава рискове, които не трябва да бъдат пренебрегвани.

"Смятането на резултати без цялостната картина не е достатъчно. Човешкият фактор е от изключителна важност при оценяването на дадена ситуация и рисковете в нея", допълва тя.

По отношение на международната търговия Виденова коментира, че от ключово значение през 2019 година ще бъде това, което ще се случи с Брекзит.