Търсенето на въглища записва ръст след две години на спад, но компаниите в минната индустрия ще трябва да се приготвят да нов период на бавен растеж, посочват в свой анализ от Международната енергийна агенция.

Въпреки политиките в различните страни по-света за намаляване на потреблението на твърди горива експертите очакват търсенето на въглища да остане стабилно през следващите пет години. Прогнозите са за слабо увеличение от 1 на сто между 2017 и 2023 година.

Основната причина за стагнацията на пазара е именно борбата на развитите държави със замърсяването и стъпките им към развиване на възобновяемата енергия.

"При нарастващ брой държави елиминирането на потреблението на въглища е ключова цел. При други обаче те остават предпочитан източник на енергия", посочват от агенцията.

"Все пак изкопаемите горива ще се използват още дълго време", смятат експертите.

Според изчисленията през 2023 година въглищата ще осигуряват 25% от електроенергията в света при ниво от 27% днес.