Международната търговията с хранителни продукти на Европейския съюз през 2017 година е достигнала 255 млрд. евро. Това потвърждава неговата позиция на най-голям световен износител и вносител на селскостопански хранителни продукти, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

Експортът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС през миналата година е за 138 млрд. евро, което представлява ръст от 5,1%.

С внос в размер на 117 милиарда евро ЕС има нетен търговски излишък от 21 милиарда евро в търговията си със селскостопански и хранителни продукти, сочи годишният доклад за търговията със селскостопански и хранителни продукти за 2017 г.

Цялата продукция на селскостопанския сектор на Евросъюза се оценява на 427 млрд. евро. Хранителната верига представлява 7,5% от заетостта и 3,7% от общата добавена стойност в ЕС. Делът на износа във веригата на добавената стойност на продукцията непрекъснато се увеличава и като такъв износът е двигател за работни места и растеж за европейския сектор на хранително-вкусовата промишленост.

САЩ, Китай, Швейцария, Русия и Япония са основните търговски партньори на ЕС в тази област, като износът за тези 5 на-големи пазари на европейската продукция е увлечен през 2017 година.

От ЕК отбелязват напредък и по отношение на многобройните двустранни търговски преговори, като по този начин по-нататък отвори нови пазари за селскостопански хранителни продукти в ЕС. През септември 2017 г. беше приложено условно всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) с Канада. ЕС и Япония постигнаха споразумение, което понастоящем е в процес на ратификация, относно споразумение за икономическо партньорство през декември 2017 г. с много ползи за европейския селскостопански хранителен сектор. Принципно споразумение с Мексико относно модернизирането на настоящото търговско споразумение беше постигнато през април 2018 г.

Водещи продукти в експорта на ЕС са вино и спиртни напитки, храните за кърмачета, хранителни продукти, шоколад и свинско месо.

Що се отнася до вноса, през последните години ЕС да разнообразява източниците, делът на двете основни страни - Бразилия и САЩ, намалява в полза на други доставчици.