Депутатите от Европейския съюз одобриха във вторник одобриха промени на банковите правила, насочени към някои от пропуските, изложени наяве от световната финансова криза, съобщава Reuters.

Промените, предложени от Европейската комисия през ноември 2016 г., определят размер средства, който банките трябва да заделят, за да посрещат загубите и въвеждат нови изисквания за капитал и ликвидност в съответствие със световните стандарти, договорени след финансовата криза от 2007—2009 г.

Депутатите също одобриха във вторник нови правила, които увеличават правомощията на финансовите надзорни органи на ЕС, въпреки че окончателният закон е по-скромен вариант на първоначалното предложение, направено от Комисията на ЕС.

Парламентът прие и нови мерки, които предоставят защита в целия ЕС на лицата, подаващи сигнали за нередности, корупция, укриване на данъци и други престъпления.

Съгласно одобрената от парламента банкова реформа, от кредиторите от ЕС ще се изисква да държат минимален размер средствата срещу рискове от тяхното кредитиране, с цел да се увеличи финансовата им стабилност.

Банките също така ще трябва да отговарят на изискванията за финансиране, насочени към ограничаване на зависимостта от краткосрочно финансиране, което допринесе за глобалната финансова криза.

Приетите закони трябва да укрепят правната рамка на ЕС за борба с изпирането на пари, но промените бяха критикувани като недостатъчни, за да се предотвратят скандалите, които наскоро са погълнали няколко банки в региона.