С изключение на имотния индекс BGREIT, другите три измерителя (SOFIX, BG TR30 и BGBX 40) завършват петия месец на годината с понижение.

Подобна беше картината и през януари тази година.

През май индексът на сините чипове SOFIX отчете спад от 0.33% до 441.34 пункта.

Основният индекс на БФБ приключи март с минимален ръст от 0.04% до 446.06 пункта, докато през април беше с понижение от 0.74% до 442.78 пункта.

От началото на годината досега с най-голямо понижение от 2.59 % до 448.10 пункта SOFIX е бил през януари 2016 г.

Динамика на SOFIX за една година

Снимка 237157

Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 през май също отбеляза спад от 1.47% до 87.81 пункта. През март измерителят отчете спад от 0.35%, докато през април се понижи с 0.27% до 89.12 пункта. 

Равнопретегленият BG TR30 завърши май с понижение от 0.95% до 368.65 пункта. През март измерителят отчете минимален ръст от 0.03%, докато през април се понижи с 0.17% до 372.17 пункта.         

Индексът на имотните компании BGREIT завърши май с повишение от близо 1% до 101.02 пункта. През март беше отчетен спад от 0.64%, докато през април индексът отчете минимално повишение от 0.03% до 100.03 пункта.

15-те компании от SOFIX

Снимка 237153

Низходящият тренд си проличава и сред 15-те компании, включени в основния индекс SOFIX -книжата само на пет дружества с повишение, при 8 има спад, а при 2 без промяна.

Рекордьор и този месец е отново завърналият се в индекса на сините чипове през април - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (заменил от 21 март Еврохолд България). Книжата на компанията за недвижими имоти са поскъпнали с 6.29%.

От изчисленията на Infostock.bg (таблицата по-горе) става ясно, че следващите две дружества с най-голямо повишение от 15-те компании в SOFIX са книжата на Неохим (+4.40%) и на Софарма (+0.55%). Най-голям спад отчитат акциите на Индустриален холдинг България АД (-5.88%) и Трейс груп холд АД (-5.07%).

Вече стана традиция търговията с книжата на най-ликвидните български компании да е слаба. Според изчисленията на Infostock.bg, само едно дружество има над 800 000 лв. оборот (Адванс Терафонд АДСИЦ) и едно над 440 000 лв. (Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ). Сделките на останалите 13 компании не превишават 200 000 лев, а при 7 от тях оборотите дори са под 50 000 лева за цял месец.

Топ 10 на най-търгуваните емисии през май 2016 г.

Прави впечатление, че само при една емисия от най-търгуваните е с оборот над 1 млн. лв. (Адванс Терафонд АДСИЦ). Със сключени сделки за над 500 лв. пък са книжата само 2 дружества (Еврохолд България АД и Трейс груп холд АД). И тук както при компаниите от SOFIX преобладават губещите. За отбелязване е, че и броят на сделките е много нисък - от 222 до 171 броя.

Снимка 237156

Топ 5 на печелившите компании през май 2016 г.

Лидер в тази класация е Корадо България АД с ръст от 16.67%, а на петото място е Албена инвест холдинг с нарастване на цената на акциите с 3.16 на сто.

Снимка 237155

Топ 5 на губещите компании през май 2016 г.

При губещите начело излезе Еврохолд България, чиито акции са поевтинели с 20.49% до 0.52 лв. за брой. Петото място се заема от Свилоза със 7.43 на сто загуба.

Снимка 237154