Все по-често чуваме положителни прогнози на различни икономисти за постепенното излизане на ЕС от финансовата криза, породена от пандемията. Поредната новина може и да е още едно доказателство за това. Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че т. нар. "лоши заеми", отпуснати от банките в еврозоната са спаднали до ново дъно още през последното тримесечие на 2020 г.

Какво означава това?

Като "лош заем" се приема такъв, по който няма вноски за даден период от време. Обичайно това е необслужван заем за повече от 90 дни. Нещо типично за времена на криза и финансова нестабилност. Добрата новина обаче е, че съотношението на този тип кредити към всички задължения е спаднало до 2,63%, достигайки най-ниско ниво от началото на последния банков надзор през 2015 г. А това означава, че въпреки наистина сериозната икономическа рецесия в Европа, банките са успели да подобрят своите кредитни портфейли.

"Очевидно кредиторите не се готвят за "потоп" от необслужвани заеми след пандемията", съобщава ЕЦБ, цитирана от Reuters.

Гръцките банки са натрупали около €5 милиарда нови "лоши кредити" заради пандемията

Гръцките банки са натрупали около €5 милиарда нови "лоши кредити" заради пандемията

След като в последните години успя да продаде портфейли за десетки милиарди евро

Значителният спад на необслужваните кредити в ЕС и особено в еврозоната вероятно се дължи на изобилието от правителствени гаранции и кредитни схеми, които поддържат корпоративния сектор на повърхността. Въпреки тежките финансови загуби на много сектори от икономиката, свързани с локдауните и различните ограничения.

Не трябва да си мислим, че ситуацията е "розова"

"Реалността все пак със сигурност ще застигне банките - някои кредитни институции са неподготвени и разполагат с недостатъчни системи за предупреждение", пише в експертния доклад на централната банка.

Европейският банков надзор очаква 1.4 трилиона евро лоши кредити

Европейският банков надзор очаква 1.4 трилиона евро лоши кредити

Андреа Енрия говори за банка болница и за паневропейска банкова консолидация

Според анализаторите, успокояващо е това, че финансовите институции има достатъчно добър капацитет, за да поемат нарастване на лошите кредити. Така или иначе, все още това, както и продължителността и дълбочината на финансовата криза все още са в сферата на хипотезите.

Подготовката на България за еврозоната дисциплинира банковия сектор

Подготовката на България за еврозоната дисциплинира банковия сектор

Приемането на еврото ще ускори реалната конвергенция на българската икономика и ще има ключов принос за растежа и благосъстоянието в страната, според управителя на БНБ