В четвъртък Европейската централна банка изтри от изявлението си малка, но важна част: намерението да увеличи отново изкупуването на облигации, ако има нужда.

Така водената от Марио Драги институция предприе плаха стъпка към нормализирането и прекратяването на политиката за количествени улеснения, която трябваше да даде тласък на икономиката на еврозоната.

Европейската централна банка все пак посочи, че си запазва правото да удължи програмата за изкупуване на облигации и след септември, ако е нужно. Към момента те са в размер на 30 милиарда евро месечно, като наскоро сумата бе намалена.

Благодарение на стимулите ЕЦБ успя да съживи икономиката на еврозоната и сега отстъпва с малки крачки, плашейки се, че голяма промяна може да обезсмили работата ѝ досега.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени - 0,00%, 0,25% и −0,40%, съответно.