Икономиката на еврозоната може и да регистрира значителен икономически ръст, но в съзнанието на гражданите това не се свързва по задължителен начин с финансови подобрения за личното домакинство.

Според ново изследване на Financial Times/ Harris, гражданите на Германия, Франция, Испания и Италия, както и на Великобритания, по-скоро изразяват скептицизъм за ефекта от приемането на общата валута преди осем години върху постиженията на собствените им икономики.

Повече от половината от допитаните считат, че евро е повлияла негативно на националните им икономики, като скептицизмът е особено висок във Франция и Италия.

Поне едно нещо в това изследване може да е се изтълкува позитивно: ЕЦБ може да се поуспокои, че инфлационни настроения от евентуални повишения на работни заплати не са разпространени.

По-малко от половината на възрастното население в изследваните страни очакват, че заплатите им ще бъдат увеличени през тази година. От очакващите увеличение, 23% смятат, че то ще надвиши инфлацията, а 24% считат, че увеличението на цените ще надвиши увеличението на заплатите им.

Работниците в Британия и Испания - където инфлационните стойности са сред най-високите в ЕС - са най-склонни да очакват увеличение на заплатите. За Франция и Германия най-често очакването е свързано с увеличение на заплатите над индекса на потребителските цени.

Знаем, че страхът от инфлационен натиск е главната причина за ЕЦБ да продължава да повишава лихвата по рефинансирането.

Обаче ниските очаквания на европейците за финансите си могат да имат и силен отрицателен макроикономически аспект: да потиснат индивидуалното потребление, като така намалят общия ръст.

На въпроса за очаквания към личните финанси през 2007, само 26% очакват, че те ще са в по-добро състояние в края на годината отколкото в началото.

23% очакват влошаване, а 43% очакват, че няма да има промяна. Британците и испанците са чувствително по-оптимистични (съответно 31% и 38% очакват подобрение).

Очевидно е също така недоверието по отношение на глобализацията. Мнозинството на европейските граждани считат, че миграционния поток ще намали работните заплати. Германия води в този показател. 69% във ФРГ считат, че миграцията намалява работните заплати, а 33% считат, че това намаление е съществено. По-бедните семейства считат, че ефектът на миграцията върху дохода е най-силен.

Почти четвърт от възрастните на пълно работно време са загрижени, че през тази година могат да си изгубят работата. Това се отнася в най-голяма степен за испанците и италианците.

Влизането на България и Румъния в ЕС през тази година се оценява по-скоро отрицателно. 45% от възрастните го оценяват като негативно събитие, а в Германия този процент достига до 60%.