САЩ показва, че е по-устойчива икономика от много други страни по света, посочва Даниел Лакайе. Кризата, причинена от затварянето на икономиката заради коронавируса, е по-лека в сравнение с Япония, Германия, Франция, Европейския съюз и еврозоната.

Възстановяването там също е по-стабилно. Това не означава, че последиците от кризата са леки. Рецесията е тежка, а въздействията ѝ върху заетостта и растежа не трябва да се подценяват, но все пак е важно да разберем защо регионите с гигантски планове за държавно харчене и мащабни програми се справят с нея по-трудно.

През второто тримесечие БВП на Европейския съюз спадна значително по-малко, отколкото този на еврозоната - 9,5% спрямо 12,1%, въпреки че и двете стойности са значително по-тежки от тези, които видяхме през 2008 г.

Това сравнение е важно, защото повечето мейнстрийм икономисти вярват, че по-високите правителствени разходи и раздутият публичен сектор могат да предотвратят негативните ефекти от рецесиите. Но те не могат. В САЩ БВП се понижи с 9,5% през второто тримесечие; в Германия - с 10,1%, във Франция - с 13,8%, в Италия - с 12,4%, в Испания - с 18,5%, а в ЕС - с 11,9%.

Може би чухте, че в САЩ сривът беше от 32,9%, но данните са годишно изгладени на тримесечна основа, но те не са съпоставими с тези за Европа, които не са изгладени. Изглаждането показва колко щеше да нарасне или да спадне икономиката, ако темпът на покачване или понижение от последните 4 тримесечия се беше задържал. Ако сравняваме ябълки с ябълки, сривът в Германия ще е от 40%, а в Испания - от 55%.

Все пак трябва да посочим следните три момента: 1) БВП на САЩ се понижи с по-малко, отколкото анализаторите очакваха; 2) спадът е по-нисък от този в еврозоната, който беше по-тежък от предварителните прогнози; 3) данните от САЩ показват едно от най-бързите възстановявания в света.

Ръстът на потреблението вече започна да се наблюдава през май и беше потвърден през юни. Продажбите на дребно се покачиха със 7,5% на месечна основа, което е вторият най-висок растеж след този от май. На годишна основа, продажбите на дребно вече се покачиха с 1,1%, а ако от тях извадим сделките с нови автомобили този процент нараства до 7,3%. Все пак има много какво да се желае.

Водещите индикатори за БВП на САЩ навеждат на мисълта, че възстановяването ще е от между 18 и 20% на тримесечна база през третото тримесечие, което означава, че те ще си върнат повече от половината спад от по-рано.

Така в крайна сметка икономиката на САЩ може да приключи годината без никакъв растеж и с безработица от 6% според най-оптимистичните сценарии. По-вероятно е тя да спадне с 5% на годишна основа, а безработицата да е от 8,5%. В еврозоната обаче ударът вероятно ще е от 9%, а безработицата ще е 12,5%.

Има важни знаци, които трябва да вземем предвид. Потребителското доверие остава слабо през юли - 73,2 пункта, което е спад от 5 пункта спрямо юни тази година и далеч под равнището си от 100 пункта през февруари в САЩ.

А водещите индикатори са окуражаващи, но не са много оптимистични. Съставният индекс на мениджърските поръчки за юли едва успя да достигне до зоната на експанзията от 50 пункта. Основният двигател продължава да е индустрията, където индексът е 51,3 пункта спрямо 49,8 пункта през април, което отразява позитивното развитие на стопанството, но и наличието на предизвикателства. В САЩ услугите, които са водещият сектор, остават в контракция.

Индустриалното производство на страната имаше два месеца на позитивен растеж - 5,4% през юни, но спад от 10,8% на годишна основа за същия месец.

Заетостта се подобрява, но значително по-бавно, отколкото ни се иска. Новите молби за обезщетения за безработица се задържат трайно над 1 млн. седмично, но повторните молби все пак се понижиха от 25 млн. до 17 млн. в рамките на два месеца. Те трябва да спаднат по-бързо.

Дългът на САЩ е колосален, но все пак е по-нисък, отколкото в еврозоната. До юни дефицитът беше в размер на 2,74 трлн. долара, което е над 10% от БВП на САЩ. той ще достигне 98,5%, но в еврозоната ще е 103% от БВП според самата Европейска централна банка.

Тези данни са в противоречие с въжделенията за поскъпване на еврото спрямо долара. Въпреки тежките данни, те все пак няма да са толкова драматични, колкото в еврозоната, а паричната ситуация е малко по-добра.

Европейската централна банка отдавна поддържа отрицателен лихвен процент, а счетоводният ѝ баланс ще надхвърли 53% от БВП, докато в САЩ техният дял е 33% от БВП.

Стабилно възстановяване може да бъде постигнато единствено чрез правилните политики. Копирането на мерките от ЕС само ще отведе САЩ към стагнацията. Слабото представяне на европейските икономики в тази криза ни показва защо техните действия не трябва да се копират от други страни.