Германските градове са най-силно засегнати от коронавирусната криза в икономически план. Там безработицата нараства по-значително и бизнес ситуацията на компаниите се влошава повече, отколкото в другите региони на страната. Увеличаването на съкратеното работно време най-силно засяга тежката индустрия на германския югозапад.

"Социалното потребление играе по-голяма роля в градовете и ефектите от пандемията нанесоха особено тежък удар в тях. Тъй като градовете са дом на по-малко промишленост, те също така се възползваха по-малко от възстановяването на производствения сектор през втората половина на 2020 г. ", обясни Андреас Пейхл, директор на Центъра за макроикономика и проучвания на института, цитиран от БНР.

Изследвани са четири клъстера региони, всеки със сходни демографски, структурни и свързани с коронавирусната инфекция характеристики. Въздействието на пандемията е най-очевидно при развитието на равнището на безработица, като между януари и август 2020 г. то се е увеличило с близо 1,5 процентни пункта в градския клъстер.

За останалите клъстери това увеличение е умерено - от 0,3 до 0,8 процентни пункта.

Тази тенденция задълбочава регионалните различия, тъй като абсолютният процент на безработица е най-висок отново в градовете - 8,2% през август 2020 г. (за Северна Германия - 5,9%, за Югозападна Германия - 4,3% и за Източна Германия - 6,6%).

Компаниите в проучваните градски клъстери също са отчели по-голям спад от около 5 -10% , който е започнал през пролетта на 2020 година.

Поразително е също така, че от есента на 2020 г. бизнес състоянието на компаниите в източногерманския клъстер (особено в Саксония и Тюрингия) е отслабнало по-рязко, отколкото в другите региони. Учените от института Ifo подозират, че това развитие е свързано с много високите нива на инфекция при втората коронавирусна вълна.

По отношение на съкратеното работно време икономически силният клъстер в югозападна Германия има най-голям среден дял: около 15 процента от служителите, подлежащи на осигурителни вноски. Това вероятно е свързано с голямото значение на индустриалните компании в този клъстер, които според проучването използват по-широко държавния подпомагащ инструмент за съкратено работно време.

"Трудно е да се каже дали тези ефекти ще продължат по-дълго. Градовете могат да се възползват повече от средното от наваксващите ефекти след кризата. От друга страна, възможно е цифровизацията и работата от дома да са от полза за селските райони в дългосрочен план", посочи Андреас Пейхл.