Потребителските цени през октомври спрямо септември 2018 г. се покачват до 107%, т. е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.8%, а годишната инфлация спрямо октомври 2017 г. е 3.7%, показват данните на Националния статистически институт.

Динамика на инфлацията по месеци и на годишна база

Снимка 389326

През октомври 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - увеличение с 8.2%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.8%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - намаление с 0.1%;
 • съобщения - увеличение с 0.1%;
 • развлечения и култура - увеличение с 4.7%;
 • образование - намаление с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - цените остават на равнището от миналия месец;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за октомври спрямо септември е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.6%, а годишната инфлация е 3.6%.

Индексът на цените за малката кошница за октомври спрямо септември е 100.7%, а от началото на годината (октомври 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 102.9%.

През октомври цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.7%; нехранителни стоки - увеличение с 1.4%; услуги - увеличение с 0.2%.