Глобалният брутен вътрешен продукт през 2022 г. ще нарасне с 4,1%, според януарския преглед на Световната банка "Перспективи на световната икономика" (Global Economic Prospects, GEP). През юни Световната банка очакваше ръст на световния БВП с 4,3%.

Влошаващата се перспектива отразява продължаващите огнища на COVID-19, намалените фискални стимули и продължаващите проблеми с доставките, се казва в изявление на банката.

"Предвижда се през следващата година производството и инвестициите да се върнат до нивата отпреди пандемията в развитите икономики, но те ще останат значително по-ниски в развиващите се пазари и развиващите се страни", каза банката.

Кои са страните с най-висок ръст на БВП за 2021 година

Кои са страните с най-висок ръст на БВП за 2021 година

Ръстът на БВП на САЩ се очаква отново да е по-висок от този на еврозоната

Оценката за нарастване на световния БВП през 2021 г. е намалена с 0,1 до 5,5% процентни пункта спрямо прогнозата за юни. Това е най-високият темп на нарастване след рецесия 80 години насам.

За повечето от най-големите икономики в света се прогнозира забавяне на растежа. Включително в САЩ се очаква растежът да се забави през тази година до 3,7% от 5,6% през 2021 г., в Китай - до 5,1% от 8%, на еврозоната - до 4,2% от 5,2%.

Междувременно се очаква БВП на Индия да нарасне с 8,7%, след очакваното увеличение от 8,3% през 2021 година.

Неблагоприятните рискове за глобалния икономически растеж включват завръщането на пандемията, по-нататъшни прекъсвания на доставките, дестабилизиращи инфлационни очаквания, неочакван финансов стрес и възможни климатични бедствия, казват анализатори.

Освен това властите в развиващите се икономики са изправени пред проблемите на повишения инфлационен натиск и ограничения бюджетен капацитет. В дългосрочен план тези страни ще трябва да приложат реформи, за да намалят зависимостта от цените на суровините, да намалят неравенството и да подобрят готовността си за кризи, се казва в доклада.

Президентът на Световната банка Дейвид Малпас, в своето обръщение по време на представянето на доклада, също така посочи редица други проблеми, включително масовото излизане на хора от работната сила в САЩ, високите нива на дългове от страна на развитите страни , намаляване на размера на наличните средства за други страни и проблеми на малкия бизнес.