Нови данъчни правила за особено големи компании ще влязат в сила за Европейския съюз. Международните компании ще бъдат задължени да предоставят данни за това колко данъци и в коя конкретна държава от ЕС плащат (Отчитане по държави), предаде "Дойче веле".

Новите правила ще засегнат компании с годишни приходи над 750 милиона евро, опериращи в повече от една държава, както и техните клонове и дъщерни дружества. Те трябва да публикуват подробна информация, включително данни за оборота, печалбите и загубите, трябва да се публикува, като се използва единен машинно четим формат.

Правилата, предназначени да насърчават данъчната прозрачност, се очаква да бъдат преразгледани след четири години и при необходимост да бъдат изменени.. За да влязат в сила, правилата трябва да бъдат одобрени от комисиите на Европейския парламент по икономика, финансова политика и правни въпроси, както и от самия Европейски парламент и Съвета на Европейския съюз. Очаква се това да се случи след лятната пауза.

Споразумението бележи края на петгодишен спор за данъчните правила в рамките на ЕС. През 2016 г. Европейската комисия представи предложение за въвеждане на докладване по държави, което беше подкрепено от Европейския парламент година по-късно. Страните от ЕС обаче, приеха предложението едва през пролетта на 2021 г., след което започна дискусия за подробностите.