Комисията по финансов надзор е разрешила на "Химимпорт инвест" да придобие пряко 4 230 броя акции всяка с номинал 1 000 лв., представляващи 84,6 на сто от капитала на ПОД „Лукойл Гарант - България".

Това съобщи днес заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор" на КФН Б.Петков.

Финансовото състояние на компанията за последните 4 години е стабилно, дейността на дружеството е успешна и не застрашава финансовата стабилност на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Тази сделка е част от последователната политика по преструктуриране на бизнеса, водена от групата Лукойл от няколко години насам, съобщиха от пенсионното дружество.

Тя включва освобождаването от нетипични за компанията дейности като банкова, застрахователна, транспортна и т.н. По този начин Лукойл изпълнява изискванията и очакванията на инвеститорите, тъй като нефтената компания е публично дружество, листвано на Лондонската борса.

Групата Лукойл се отнася отговорно към хората, които са избрали да се осигуряват в пенсионните фондове на ПОД "Лукойл Гарант - България" и си запазва механизми за контрол в пенсионното дружество. "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим" остават собственици на 6% от капитала на ПОД "Лукойл Гарант - България" и техни представители ще продължат да участват в ръководните органи на пенсионното дружество. По този начин компанията гарантира пред осигурените лица, че ще се осигури още по-динамично и успешно развитие на пенсионните фондове, управлявани от "Лукойл Гарант - България".

В резултат на сделката ПОД "Лукойл Гарант - България" ще се развива прогресивно, тъй като към неговия опит и стабилност се добавя професионалната компетентност на новия собственик при управлението на пенсионни дружества.

Към днешна дата в трите фонда, управлявани от ПОД "Лукойл Гарант - България", се осигуряват общо над 140 000 души. Нетните активи на управляваните от дружеството фондове надхвърлят 91 млн. лв. Доходността от инвестиране на активите на управляваните от дружеството пенсионни фондове за 24-месечен период на годишна база към 31.12.2006 г. е 6.58% в професионалния фонд, 7.34% - в универсалния фонд и 6,77 % в доброволния фонд.