Мнозинството от хората в богатите страни искат да облагат богатите повече и да живеят в по-социална държава, според проучване на ОИСР, проведено в 21 страни. Повече от половината от анкетираните казват, че са за, когато ги питат: "Трябва ли правителството да облага богатите повече, отколкото в момента, за да подкрепят бедните?". ОИСР обаче не дава определение за "богати".

По-високото данъчно облагане на богатите се появява все по често като латмотив в много от богатите страни - американските демократи предлагат увеличениях на ставките за тях, протестиращите "жълти жилетки" във Франция също изискват богатите да носят по-голяма данъчна тежест.

Подкрепата е най-висока в Португалия и Гърция, като и двете излизат от години на икономическа криза - близо 80% в сравнение със средно 68%, заявява Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Проучването на 22 000 души за възприемането на социалните и икономическите рискове също отбелязва дълбоко недоволство от социалните политики на правителствата, които според мнозина са недостатъчни, казват от ОИСР.

Средно само 20% са заявяват, че биха могли лесно да получат обществени помощи, ако е необходимо, докато 56% смятат, че ще бъде трудно да получат обезщетения, установява проучването.

Хората са особено загрижени за достъпа до грижи за възрастните, които да са с добро качество, достъпни и дългосрочни, както и за жилища и здравни услуги, които могат да си позволят.

Хората не само казват, че не получават справедливия си дял от това, което са платили в системата, но и респондентите във всички страни, с изключение на Канада, Дания, Норвегия и Холандия, не смятат, че техните правителства се вслушват в техните възгледи.

"Тези чувства се разпространяват в повечето социални групи и не се ограничават само до тези, които се считат за" хора с нисък социален статус", казват от ОИСР в анализ на резултатите от проучването.

Чувството за несправедливост е било още по-високо сред високо образованите и домакинствата с високи доходи, добавят от организацията.

В светлината на високото ниво на недоволство мнозинството от хората искат тяхното правителство да направи повече във всички страни с изключение на Франция и Дания, чиито социални системи са сред най-щедрите в света.

Повечето хора казват, че най-важният приоритет трябва да бъдат по-добрите пенсии, а 54% казват, че това ще ги накара да се чувстват по-сигурни.

Здравеопазването следва на второ място с 48%, докато близо 37% подкрепят гарантиран базов доход, който привлече международен интерес от политиците, но все още предстои да бъде опитан на национално ниво.