Увеличаващата се средна възраст на населението в Германия ще изсмуче енергия от икономиката през следващото десетилетие и дори имиграцията не е достатъчна, за да реши този проблем, казва Bundesbank в месечния си доклад, разпространен днес.

Анализаторите предвиждат, че потенциалът за растеж на Германия ще се забави и ще падне до 0.75% през периода 2021 - 2025 г. Според тях основна причина за това е остаряването на населението.

През следващото десетилетие броя на хората в работна възраст (между 15 и 74 години, според доклада) ще намалее с почти 2.5 милиона.

Според изследването за същия период в страната ще влязат не повече от 2 милиона мигранти, годни за работа.