През третото тримесечие икономиката на Япония е нараствала с по-бърз темп от икономическите прогнози. Неочаквано повишение на потребителските разходи компенсира спада в жилищното строителство, информира Bloomberg.

Втората икономика в света нараства с годишно претеглените 2.6% за трите месеца, завършващи на 30 септември. Икономическият ръст за предходния период е ревизиран на 1.6%. Спрямо предходното тримесечие икономиката на Япония е нараснала с 0.6%.

В страната се наблюдава най-големия спад в инвестициите в жилищния сектор от поне десет години. Доходността на японските правителствени бонове се понижи до 1.49%, защото се спекулира, че охлаждането на световната икономика ще намали търсенето на изнасяните японски стоки. Днес Bank of Japan задържа без промяна основната лихва в страната (0.5%).

Йената се разменя на ниво 110.11 йени за долар, преди докладът да бъде обнародван курсът бе 109.63. Този месец йената поскъпна с над 4% спрямо долара, което изяде печалбите на износителите.

Забавянето на ръста на износа вече притеснява японците. Експортът се увеличи с най-малък показател от две години. Икономиката на САЩ, за която се очаква ръст от 1.5% през четвъртото тримесечие, е най-големият експортен пазар на Япония и слабостта в Америка влияе негативно на островната икономика.

Потребителските разходи, които формират повече от половината от японската икономика, се покачиха спрямо второто тримесечие, но на тях не може напълно да се разчита като двигател на икономиката: заплатите се понижават устойчиво през тази година, а безработицата се покачва до 4% - преди два месеца безработицата бе 3.6%.

Японският министър на икономиката и фискалната политика заяви, че потребителските разходи все още не са достатъчно силни и могат да бъдат засегнати от фактори като лоши климатични условия. Причината - ръстът на заплатите е преустановен.

Инвестициите в недвижими имоти намаляват с 7.8% спрямо второто тримесечие. Правителството въведе по-стриктни правила за получаване на разрешения за строеж в желанието си да предотврати повтаряне на скандала от 2005, когато се разбра за некачествена инженерно-земетръсна работа.

Прогнозите на Bank of Japan за икономически ръст за цялата година, завършваща на 31 март, са зa 1.8% - намаление от предишните прогнози за 2.1% ръст главно заради спада в строителството.