Икономиката на Италия не отбеляза растеж през третото тримесечие (юли-септември) на годината. Това показват данните за периода на италианската статистическа служба (ISTAT). Италианската икономика, според актуалните данни, е третата най-голяма в Европа (след Германия и Франция) и осма в света.

"През третото тримесечие на 2023 г. обемът на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната остана непроменен в сравнение както с предходното тримесечие, така и с третото тримесечие на 2022 г.", се казва в съобщението на ISTAT.

Експертите отбелязват, че "промените в икономиката (или липсата им) са следствие от намаляване на добавената стойност в селското и горското стопанство, както и при рибното стопанство, а от друга страна, от ръст при промишлеността и стагнация в сектора на услугите".

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Прогнозата на най-голямата европейска банка HSBC

Освен това, според оценките на италианските власти, очакванията са ръстът на италианската икономика като цяло да се забави през 2023 г. и 2024 г.

Според предвижданията, растежът на БВП на страната за 2023 г. ще бъде 0,8%, което е малко по-ниско от оценката на правителството през пролетта (0,9% - 1%). А за 2024 г. се предвижда икономически растеж от 1,2% (при първоначална прогноза от 1,4%), за 2025 г. - ръст на БВП от 1,4%, а за 2026 г. - растеж на италианската икономика от едва 1%.

Както вече беше съобщено, икономиката на Германия - която е най-голямата в Европа и четвърта в света - навлезе в рецесия.

Икономиката на еврозоната навлезе в рецесия

Икономиката на еврозоната навлезе в рецесия

Най-голям "принос" за това има Ирландия