Тази година икономиката на Сърбия може да надмине тези от останалата част от Югоизточна Европа, като прогнозата за икономическото свиване на страната е значително по-малка, отколкото за повечето държави в региона.

Годишният редовен икономически доклад на Световната банка за Западните Балкани посочва, че БВП на Сърбия ще се свие с 3% тази година, оставайки пред останалите страни от Западните Балкани, чиито прогнозни свивания варират от 3,2% за Босна и Херцеговина до 12,4% за Черна гора.

Данни на Световната банка също показват, че Западните Балкани, със средно регионално свиване от 4,8%, ще се справят по-добре от ЕС, където очакваната средна стойност е спад с 8,4%. А според по-ранни прогнози Сърбия може да се справи по-добре и от страните членки на ЕС в региона на Югоизточна Европа.

Сърбия изпревари Китай по растеж. Страната не е виждала такава бърза експанзия от 2008-а

Сърбия изпревари Китай по растеж. Страната не е виждала такава бърза експанзия от 2008-а

До голяма степен този резултат се дължи на по-сериозни публични инвестиции преди изборите през април

Причините за по-добрата прогноза за Сърбия са няколко. Една от основните такива - страната е по-малко зависима от туризма, отколкото много от своите съседки като Хърватия и Черна гора.

Сърбия беше в относително стабилна позиция, навлизайки в кризата, с ръст от 5,1% на годишна база през първото тримесечие. През второто тримесечие страната регистрира спад от 6,4%, което също е по-малко спрямо останалите държави на Балканите. Правителството на Сърбия също така предложи най-големите икономически стимули в Западните Балкани.

Въпреки общия спад в икономиката през второто тримесечие на 2020, воден от услугите и индустрията, страната регистрира положителна добавена стойност в селското стопанство, информационните и комуникационните технологии, както и финансовите услуги и строителството. В по-ранен доклад, публикуван от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на 1 октомври, се посочва, че високият принос на производството на основни продукти към общото производство е друг голям плюс за икономиката на Сърбия.

В Сърбия 700 000 души могат да останат без работа заради кризата. Как се справя страната досега?

В Сърбия 700 000 души могат да останат без работа заради кризата. Как се справя страната досега?

За плюсовете и минусите на държавната помощ там

Друга причина за по-доброто справяне на Сърбия с кризата е фактът, че страната успя да напредне значително инвестиционно през предходната 2019 година.

Прогнозата на Световната банка за Сърбия е в съответствие с очакванията и на други международни финансови институции. ЕБВР прогнозира, че икономиката на западната ни съседка ще се свие с 3,5% през 2020 година, но ще се възстанови с 3% през следващата 2021 година. Международният валутен фонд очаква свиване с едва 1,5% тази година, след като икономическата активност беше частично възстановена през последните месеци. МВФ обаче отбелязва, че има и високи рискове. "Прогнозите остават силно несигурни, отразявайки непредсказуемия ход на епидемията и свързаните с това икономически смущения в Сърбия и нейните търговски партньори."

Рейтинговата агенция Fitch прогнозира, че БВП на Сърбия за 2020-а ще се свие с 2,2%.

Какъв спад на БВП на България прогнозират работодателите?

Какъв спад на БВП на България прогнозират работодателите?

Ще са необходими още мерки за подкрепа на заетостта, доходите и инвестициите