Индия понижи днес годишната си прогноза за ръста на Брутния вътрешен продукт заради отслабването на глобалното търсене, както и сушата, която създава рискове пред селскостопанското й производство. Но въпреки това, властите потвърдиха своята цел да съкратят бюджетния дефицит до осемгодишен минимум.

Сега се очаква ръстът на БВП на третата по големина азиатска икономика да достигне 7 – 7,5% през тази финансова година, която завършва през март 2016 г. Това съобщи Министерството на финансите в своя шестмесечен отчет. Съгласно февруарската му прогноза този показател бе  8,1-8,5 процента, отбелязва Reuters.

В отчета се посочва, че влошаването на прогнозата се дължи на 7,2 процента ръст на БВП през първата половина на финансовата 2015/16 година.

Но даже тези прогнози да се сбъднат, Индия запазва статута си на най-бързо развиващата се голяма икономика в света. Големият конкурент в това отношение – Китай, в момента  среща трудност да запази растежа на БВП на ниво около 7 процента.

Забавянето в търсенето на индийските стоки на международните пазари оказа негативно влияние върху растежа на икономиката. Експортът, който дава 20 на сто от $2-трилионния БВП, се понижи през последните 12 месеца.

Растежът на икономиката през 2016/17 г. едва ли ще се окаже особено по-високо, се казва още в отчета на министерството.

Министерството на финансите съобщи, че продължава да преследва целите си за бюджетен дефицит 3,9 процента от БВП в текущата финансова година. Но смята за необходимо, при тези икономически тенденции, да се преоценят правителствените намерения за неговото понататъшно намаляване през следващия отчетен период.