Последните данни на Националния статистически институт показват, че през минали месец инфлацията напомни за себе си. И за втори път през последната година отчете, макар и минимална, положителна стойност. В годишен план обаче все още дефлационният процес не приключил.

Индексът на потребителските цени за октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.4%, а годишната инфлация за октомври 2016 г. спрямо октомври 2015 г. е минус 0.6%.

През октомври 2016 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;
 • облекло и обувки - увеличение с 5.3%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.4%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - намаление с 0.5%;
 • съобщения - увеличение с 0.2%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0.8%;
 • образование - увеличение с 1.8%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.2%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. е 100.1%, а от началото на годината (октомври 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 100.3%.

През октомври 2016 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.1%; нехранителни стоки - увеличение с 0.7%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.