През май 2022 г. потребителските цени във Великобритания са скочили с 9,1% спрямо същия месец на миналата година, сочат данните на Националната статистическа служба (ONS) на страната.

Така инфлацията се ускори спрямо април, когато беше 9%, и обонови своя максимален темп на покачване за повече от 40 години.

Анализаторите, анкетирани от Bloomberg, също осреднено очакваха този показател през май да додтигне стоности от 9,1%.

Потребителските цени нараснаха с 0,7% на месечна основа, след като скочиха с цели 2,5% през април. Експертите очакваха средно увеличение на месечната инфлация от 0,6%.

Повишаването на инфлационния натиск в Обединеното кралство е свързано основно с по-високи цени на храните и енергията, включително електричеството, газа и бензина, според доклада на ONS.

Цените без храна, алкохол, тютюн и енергия (базова инфлация, CPI Core) през май нарастват с 5,9% на годишна база и с 0,5% спрямо предходния месец. През април ръстът им бе съответно 6,2% и 0,7%.

Цените на дребно (индекс RPI) се покачиха с 11,7% на годишна база, след като се повишиха с 11,1% месец по-рано.

RPI е индексът, който се използва от британските работодатели при договаряне на заплатите. Разликата в динамиката на индексите CPI и RPI се дължи на включването на жилищните разходи в RPI, както и на различното тегло на самолетните билети, застраховките и цените на бензина. Спрямо предходния месец RPI нараства с 0,7% (3,4% през април).