През август индексът на доверие на инвеститорите в еврозоната спадна до минус 13,7 пункта от минус 5,8 пункта през юли. По този начин показателят обнови минималното си значение от октомври, 2014 г., показват данни на изследователската група Sentix.

Анкетираните от Ройтерс анализатори смятаха, че индикаторът се е свил само до минус 6,9 пункта. Този индекс пада вече три месеца подред.

Индексът на текущите икономически условия се понижи до минус 7,3 пункта от 1,8 пункта през юли, което беше най-ниската стойност от януари 2015 година. Индексът на икономическите очаквания в еврозоната през отчетния месец падна до минус 20 пункта от минус 13 пункта месец по-рано, като обнови минимума си от август 2012 година.

Sentix съобщи също, че индексът на доверието на инвеститорите в най-голямата икономика на еврозоната - Германия - през август е паднал до минус 13,7 пункта от минус 4,8 пункта през юли, което е най-ниското ниво на показателя от август 2009 г. Индексът на текущите икономически условия в страната спадна до минус 5,5 пункта от 7 пункта през юли, а индексът на икономическите очаквания падна до минус 21,5 пункта от минус 16 пункта. Тези показатели обновиха минимални равнища съответно от март 2010 г. и юли 2012 година.

Индексът на доверие на инвеститорите Sentix се изчислява от едноименната изследователска група. Той отразява нивото на доверие на инвеститорите в икономическите перспективи на региона. Ръстът на индекса показва положителна тенденция в икономиката. Спадът на индекса се отразява неблагоприятно на фондовия пазар на еврозоната. Настоящото проучване е проведено на 1-3 август 2019 г., в него са участвали 930 инвеститори.