Светът трябва да отдели около 94 трилиона долара за инфраструктура до 2040 година, предупреди Global Infrastructure Hub, част от структурата на организацията Г-20. Ако настоящите темпове се запазят обаче, има опасност около една пета от проектите да останат недофинансирани.

За да бъде покрита разликата, държавите ще трябва да увеличат разходите си до 3.5% от брутния вътрешен продукт от 3% сега. Така всяка година в инфраструктура трябва да бъдат инвестирани около 3.7 трилиона долара, горе-долу колкото икономиката на Германия - четвъртата най-голяма в света.

3.7% от БВП пък ще бъдат нужни, за да се покрият и целите на ООН за универсален достъп до вода, годна за пиене, и електричество до 2030 г., сочи още докладът.

Причина за по-нуждата от по-големи инвестиции е очакваното увеличение на световното население с още около 2 милиарда души до 2040 г. и 46% увеличение на хората, които ще живеят в градовете.

Китай ще има нужда от 28 трилиона долара, за да покрие целите за инфраструктура - около 30% от общите нужни инвестиции.

Магистралите в Западна Европа са два пъти повече, отколкото в Източна

Магистралите в Западна Европа са два пъти повече, отколкото в Източна

Нужни са 615 милиарда евро инвестиции до 2025 г.