Безработицата в Турция през август, който е последният месец, за който са излезли данни от националната статистика, се понижи с 0,8 процентни пункта на годишна основа до 13,2%, предаде Hurriyet. Безработните извън сектора на земеделието спадат с 1 процентен пункт на годишна основа до 15,7%.

На месечна основа безработицата в Турция се понижава само с 0,2 процентни пункта. Тя постигна пик още през януари, когато достигна 13,8%, след което се сви леко, въпреки тежката криза. Това означава, че в хода на кризата хората по-скоро са били отблъснати от пазара на труда, а не са се регистрирали като безработни.

Броят на безработните като абсолютна стойност се е свил с 456 хил. души и те вече са наброявали 4,2 млн. души към края на август.

Странният парадокс на автосектора в Турция: Производството пада, но работниците не достигат

Странният парадокс на автосектора в Турция: Производството пада, но работниците не достигат

През август продукцията се срина с колосалните 44% на годишна основа

Младежката безработица остава много висока - 26,1%, което все пак е понижение от 1,3 процентни пункта.

Но истински лошата новина за южната ни съседка е, че нормата на заетост е 43,9%, което е понижение от 2,4 процентни пункта на годишна основа. Този индикатор показва дела на хората в трудоспособна възраст, които реално работят.

Казано иначе, под половината от населението на възраст между 18 и 64 години в Турция работи, а останалите или са безработни, или изобщо не си търсят работа.