Последните близо две десетилетия са рекордни за износа на български стоки, като неговите резултати са далеч пред тези на глобалния стоков експорт в началото на новото хилядолетие.

"Историческите данни показват, че българският стоков износ нараства с темпове, които изпреварват увеличението на глобалната търговия със стоки в почти всички години от началото на XXI век. Нещо повече, в конкретни периоди предимството в полза на българския експорт е значително", посочват в свой икономически анализ от "УниКредит Булбанк".

От периода на световната финансова криза насам износът постепенно се възстановява, като през миналата година постигна впечатляващи резултати.

За последните 8 години показателят е направил скок с 39%, като най-голям принос за това има експортът на стоки. Неговият ръст за периода между 2008 и 2016 година възлиза на над 60 на сто.

"В значителна степен, каналът на външното търсене беше в основата на ускоряването на икономическия растеж у нас до сегашните му нива (среден ръст от 3,5% на годишна база за последните девет тримесечия)", смятат експертите от банката.

Допълнително този успех е довел до повишаване на заетостта до почти 74% през миналата година, както и на доходите.

Настоящата година няма да направи изключение от тази тенденция. Силното икономическо възстановяване на ключовите ни търговски партньори в Еврозоната, за където е насочен близо 50% от българския стоков износ, ще са основен двигател за нарастващото външно търсене към пазарите от региона на Централна и Източна Европа.

"Историческите връзки показват, че повишеното външно търсене се прехвърля с известно забавяне върху българския износ. Това ни кара да очакваме ускоряване на растежа на показателя в рамките на годината от сегашните му нива от около 6% на годишна база до стойности, които са по-близки до 7%", прогнозират още специалистите.