Глобалният капацитет на възобновяемите енергийни мощности е нараснал с 161 GW - 8,7%, миналата година, поставяйки нов рекорд в развитието на сектора, обяви IRENA - Международната агенция за възобновяема енергия. По този начин общата инсталирана ВЕИ мощност по света вече е 2 006 GW (гигавата) в края на 2016 година.

Близо половината от новите ВЕИ мощности са соларни проекти. Рекордни 71GW нови системи за слънчева енергия са били пуснати в действие миналата година - тенденция, благоприятствана от спадащите разходи в целия сектор. В същото време 51 GW нови вятърни мощности са били добавени миналата година наред с 30 GW нови водноелектрически централи, 9GW нови системи за биоенергия, както и малко под 1 GW геотермален капацитет.

Азия затвърджава позицията си на най-важен в момента за света пазар за възобновяема енергия, който е поел 58 на сто от новите възобновяеми системи през 2016 година. Регионът се радва на обща инсталирана мощност от 812 GW или приблизително 41 на сто от глобалния ВЕИ капацитет.

Но Азия също така е и най-бързо развиващият се регион в тази област. Той се радва на увеличение на чистите енергийни мощности с 13,1 на сто през миналата година. Заедно с това обаче има признаци на ускоряване на пазара в Африка, където са налице 4,1 GW нови възобновяеми мощности през 2016 г. Това представлява удвояване на постигнатите резултати през 2015 г.

Къде по страни се въвеждат най-много ВЕИ:

ВЕЦ: В 2016 г. около половината от новите хидроенергийни мощности са били бил инсталирани в Бразилия и Китай (14,6 GW). Други страни с голяма хидро експанзия (над 1 GW) са: Канада; Еквадор; Етиопия и Индия.

Вятърната енергия: Почти три четвърти от новия капацитет на вятърна енергия се монтирали миналата година само четири страни: Китай (19 GW); USA (9 GW); Германия (5 GW); и Индия (4 GW). Бразилия продължава да покаже силен растеж, с увеличение от 2 GW през 2016-а.

Биоенергия: По-голямата част от разширяване на биоенергия капацитета се извършва в Азия миналата година (5,9 GW). По този начин Азия наближава Европа от гледна точка на дял в световния капацитет на биоенергия (32% в сравнение с 34% в Европа).

Другите два региона, където биоенергия капацитет разширяват значително са Европа (1,3 GW) и Южна Америка (0,9 GW).

Слънчевата енергия: Азия отново е с най-голям растеж в тази област (50 GW), достигайки общ капацитет от 139 GW. Почти половината от всички нови соларни мощности в света (71 GW ) са инсталирани в Китай (34 GW).

Други страни със значително разширяване са: САЩ (11 GW); Япония (8 GW) и Индия (4 GW). Соларният капацитет в Европа се е увеличил с 5 GW, за да достигне 104 GW, като най-значителната експанзия е в Германия и Великобритания.

Геотермалната енергия: геотермална енергия капацитет се увеличава с 780 MW през 2016 г., с разширения в Кения (485 MW), Турция (150 MW), Индонезия (95 MW) и Италия (55 MW).