След като Чили се превърна в успешна история за свободната икономика, през последните години противниците на пазарите започнаха да търсят всякакви пробойни, за да атакуват страната. Един от тях е неравенството, което се използва като пример за това, че реформите в духа на Чикагската школа са били неуспешни, пише Хосе Ниньо в нова статия.

Но да видим дали подоходното неравенство наистина е нещо, за което страната може да бъде критикувана.

Факти за подоходното неравенство в Чили

В действителност, неравенството в Чили векове наред е високо, но то започна да спада от 1990 г., показват данните на Световната банка. Тогава коефициентът GINI на страната беше 57,2 пункта. Именно това е индикаторът, измерващ неравенството в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Колкото е по-близък до нулата, толкова по-голямо е подоходното равенство в една страна.

Санкциите срещу Русия намалили неравенството в страната

Санкциите срещу Русия намалили неравенството в страната

Според изследване на Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT)

През следващите по-малко от 20 години той спада до 46 пункта, което е значително по-добро представяне спрямо средното за Латинска Америка. В момента неравенството в страната е по-ниско от това в Бразилия, Колумбия и Мексико. През същия период доходите на някои от най-бедните чилийци нарастват с почти 450% по данни на бившия финансов министър Родриго Валдес, а тези на най-богатите 10% от населението - с 208%.

Дебатът не трябва да е в черно и бяло

Общото схващане, че капитализмът поражда неравенство е подвеждащо. Неравенството е присъщо на хората и някои негови форми ще съществуват, независимо от политическата и икономическа система. Икономистът Лудвиг фон Мизес дори посочва, че неравенството, до което води капитализмът, е положителна черта на капитализма:

"Неравенството в доходите е съществена черта на пазарната икономика. Благодарение на него потребителите имат върховенството над всички останали в производството, чрез което могат да ги подчиняват на изискванията си. Неравенството кара конкуренцията да работи. Този, който обслужва най-добре потребителите, получава най-голямата печалба и става най-богат."

7 причини за неравенството

7 причини за неравенството

Колкото и да е чудно, сред тях са новите технологии и нулевите лихви

Но трябва да се отбележи, че някои форми на неравенството са резултат от правителствена интервенция. Затова трябва да се има предвид в каква степен неравенството се дължи на свободния пазар и в каква - на регулациите, които често не са благоприятни за средата като цяло.

Ролята на централната банка за неравенството

Един от начините правителството да създаде неравенство е чрез политиките на централната банка. Първите получатели на новонапечатаните пари изпитват реален ръст на доходите си, а колкото по-назад е човек в тази верига, толкова повече стандартът му на живот се понижава заради ръстът на цените. В икономиката това се нарича Ефект на Кантийон.

За жалост, това убягва на повечето протестиращи. Всъщност едва ли някой от студентите, които излязоха на масов протест през 2011 г., изобщо е обърнал внимание на този ефект или е искал да се затвори Banco Central de Chile. Обикновено дискусията се върти около простички опорки, основаващи се на повърхностни критики на капитализма.

Тема като неравенството изисква задълбочено обмисляне и не може да бъде сведена просто до опорни точки. Но да се обвинява системата на свободния пазар и да се призовава държавата на помощ е твърде наивно. Латинска Америка има много примери за политическа нестабилност, породени от демагогията на отделните лидери. Не е нужно и Чили да напише една глава в тази антология на разочарованието.