Нивото на неравенството нараства в целия свят. Според повечето прогнози с времето този негативен показател ще продължи да се увеличава: до 2030 г. 1% от населението ще принадлежи на две трети от цялото световно богатство.

Експертите отбелязват, че в миналото неравенството многократно е предизвиквало революции и социални брожения, което означава, че за да се избегне това, неравенството трябва да бъде намалено. Но за това на първо място е необходимо да се разбере какви са причините за неравенството в света.

Отбелязваме 7 причини за неравенството, които ще разгледаме по-подробно.

Снимка 414138

Източник: БГНЕС

Ниво на образование

Не е тайна, че хората с различно ниво на образование получават различни заплати. Това се дължи на факта, че степента на образование обикновено се свързва с равнището на уменията и професионализма.

Колкото по-добро е образованието, толкова по-подходящи и усъвършенствани професионални умения човекът притежава, което оправдава високо ниво на неговата заплата.

Влиянието на образованието върху заплатите е особено забележимо в развитите страни и в големите градове.

Независимо от това в развитите страни има много възможности за безплатно образование, така че достъпът до образование може да не зависи от финансовото състояние на човек, а от неговите лични качества.

Освен това получаването на еднаква степен образование не означава винаги едно и също качество на образованието.

Снимка 320411

Източник: iStock

Развитие на технологиите

Смята се, че развитието на технологиите стимулира безработицата. Така че при неквалифицираната работна ръка развитието на технологиите създава конкуренция с машините, което води до загуба на работа.

В много области, като обработка или опаковане на стоки, машините се справят по-ефективно, отколкото хората.

Както подчертават специалистите обаче и квалифицираната работна ръка може да бъде жертва на технологично развитие.

Бързото развитие на изкуствения интелект ще позволи на роботите да заменят хората, дори където това преди изглеждаше невъзможно.

Всичко това води до факта, че много хора ще загубят работата си, а това от своя страна увеличава неравенството.

И сега разликата в доходите между обикновените работници и собствениците на по-голям капитал е огромна.

В същото време неквалифицираните работници са по-застрашени, подчертават анализаторите.

Снимка 394700

Източник: iStock

Разлики между половете

В много страни все още съществуват различията между половете на пазара на труда.

Например в Съединените щати при пълна заетост жените средно получават само 77% от заплатите, които получават мъжете.

Въпреки това, при непълно работно време жените получават средно колкото и мъжете на непълно работно време.

Подобни различия са трудни за обяснение. Но анализаторите най-често цитират съществуващата дискриминация между половете, както и факта, че жените обръщат внимание на цял комплекс от фактори, когато търсят работа, а не само на заплатата.

Снимка 332760

Източник: iStock

Глобализацията

Глобализацията засегна почти всички области на живота и региони на света. Експертите обаче още спорят доколко тези процеси са важни за увеличаване на неравенството.

Например, известният икономист Пол Кругман смята, че глобализацията има най-пряко влияние върху нарастващото неравенство.

С нарастването на търговията между страните, трудът на работниците в по-богатите страни се сблъсква с конкуренцията на работниците от по-бедните страни, особено в области, които не изискват квалифицирана работна ръка. В резултат заплатите на работниците в богатите страни намаляват.

Други експерти смятат, че влиянието на глобализацията върху неравенството е по-малко значително, отколкото влиянието на други фактори. И по специално, американският икономист Лорънс Кац смята, че на глобализацията се падат само 5-15% от причините за глобалното неравенство.

Снимка 221565

Източник: GettyImages

Количествените улеснения

Развитите страни в последно време водят политика на т.нар. количествено облекчаване, което да спомага за подкрепа на икономическия растеж.

Парите, които централните банки отпечатват като част от мерките за количествено облекчаване, отиват директно във финансовия сектор.

Това може да е полезно за самия сектор, както и за тези, които притежават необходимите активи или работят във финансовия сектор. Обаче за реалната икономика, заетостта и повечето хора в такива страни тези мерки нямат положителен ефект.

Снимка 403395

Източник: iStock

Политика за нулева лихвена ставка

Когато лихвите се намаляват, тогава и цената на дълга се намалява.

Високият дълг може да бъде свързан с бедността, но евтиният дълг е нещо, което дава предимства на големите корпорации, богатите фамилии и правителства. Те са основните печеливш от ниските лихви.

Евтиното заемане на пари стимулира натрупването на дългове, което в крайна сметка води до по-високи цени на активите и тяхната недостъпност за по-широк кръг от хора.

Снимка 421293

Източник: iStock

Спадът на покупателната способност на парите

По различни причини покупателната способност на парите е намаляла с 99% през последните 100 години. Това означава, че средно тя е спадала с 5% годишно.

Следователно тези, чиято заплата е основният източник на доходи, преживяват непрекъснато намаляване на тяхното богатството. А тези, които притежават активите, са в доста по-добро положение.

Повечето от посочените по-горе причини за растящото неравенство обаче пряко зависят от правителството и неговите политики.