Ако човек се замисли в коя страна от света хората работят най-много, вероятно би предположил, че това е Япония, Германия или САЩ. Всъщност сред развитите икономики най-работливи се оказват служителите в Мексико.

Според ново проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) мексиканците прекарват по 2255 часа годишно в работа, което се равнява на около 43 часа седмично. Страната е сравнена с още 35 членки на организацията.

На второ и трето място след Мексико по най-много работни часове се нареждат Коста Рика и Южна Корея. Странно или не гърците са на първо място в Европа и на четвърто в света в това отношение с изрботени средно 2035 часа годишно на човек.

От друга страна най-голямата икономика на стария континент е последна сред изследваните държави с 1363 изработени часа за 12 месеца. Иначе казано германците се трудят 892 часа по-малко от мексиканците. Американците пък са в средата на списъка с резултат от средно 1783 работни часа годишно.

В своя публикация, свързана с изследването, от Световния икономически форум посочват, че причина за разминаването е в културни и социо-икономически различия между страните.

Експертите от организацията посочват, че до голяма степен причина за тези резултати за Мексико е всеобщият страх от безработица там. 

От друга страна те обясняват резултатите на Германия с високата продуктивност на работната сила. Средният германски работник, например, е с 27% по-продуктивен от този във Великобритания.

В своя доклад от ОИСР обясняват, че изчисленията за отделните страни са били направени на база на общия брой отработени часове в страната разделени на средният брой на заетите за дадена година. В отработените часове се включва заетост на пълен работен ден, почасова и сезонна заетост, платен и неплатен извънреден труд и други.