Докато затварянето на границите блокира туризма и забавя търговията на сушата, противовирусната мярка вече създаде много по-голям проблем в открито море, което някои определят като хуманитарна криза, предаде CNBC. И докато хиляди моряци са принудени да останат по корабите, тъй като не могат да акустират или да се приберат по домовете си, трудовото законодателство също търпи сериозен удар.

В момента корабен персонал от десетки хиляди души се оказаха в капан в плавателните съдове заради блокирането на миграцията, карантинните периоди, въведени в много страни по света, и затварянето на границите. А редовната смяна на екипажите е от решаващо значение за глобалната търговия.

Обикновено броят моряци по света е около 1,2 млн. души, а преди затварянето на икономиките през март са се осъществявали по около 100 хил. смени на екипажите месечно. В момента този брой е до 30 хил., сочат данните на Международната камара по корабоплаването.

"В момента 200 хил. моряци имат нужда да се приберат вкъщи, а други 200 хил. си стоят у дома, чакайки да сменят екипажите", каза Есбен Полсон, председателят на организацията. Хората по корабите работят на до 12-часови смени всеки ден, като престоят им по плавателните съдове в нормални условия е около половин година. Максимално допустимият такъв е 11 месеца.

Днес обаче те са принудени да стоят на тях по над 15 последователни месеца, без да могат да бъдат сменени. В резултат на това, много трудови организации настояват мерките да бъдат променени, за да могат необходимите смени да се извършат.

"Ако свалянето на моряците от корабите породи хаос във веригата на доставките, ако застрахователните компании прекратят полиците на плавателните съдове и глобалната търговия спре, то това е проблем на политиците, не на моряците", заяви остро председателят на Международната федерация на транспортните работници Стив Котън.

Това създава предпоставки за много сериозен проблем, тъй като около 80% от глобалната търговия се осъществява по море. А оставането за над година в открито море може сериозно да застраши както физическото, така и менталното здраве на екипажите.

"Моряците са на първата линия в пандемията на коронавируса и играят жизненоважна роля за поддържането на потока от стоки, включително храни, лекарства и медицински принадлежности", коментират от Международната камара по корабоплаването. "Но тази ситуация създава извънредно трудни условия на работа по корабите, включително и несигурен достъп до пристанищата, презареждане на съдовете и смени на екипажите."

Това доведе до отказ на някои кораби да излязат в открито море, докато не се гарантира, че екипажите им могат да бъдат заменени. Ако този проблем продължи да се наблюдава, цялата глобална верига на доставките ще понесе тежък удар.

А властите по света, не изненадващо, не полагат кой знае какви усилия, за да се справят със заплахата. "Имаме нужда от елиминиране на бюрокрацията, отстраняване на всички изкуствено създадени пречки и разрешаване на проблема", каза Полсон. "Мореплаването трябва да се третира като жизненонеобходима дейност - и тя наистина е такава."