Горивата и автомобилите са най-внасяните от страните по света суровини и стоки и България не прави изключение от тази тенденция. През миналата година общият импорт на страната ни възлиза на около 28,4 милиарда долара, като с най-голям дял от 6,7% е този на суров петрол, показват данни на Observatory of Economic Complexity.

Според изчисленията България е 50-ти по големина вносител в света сред разглежданите от организацията общо 195 държави. Втора по значение у нас е категорията "Други", която формира 4,6% от импорта.

Значителна тежест има вносът на пакетирани медикаменти, които са с дял от 3,5 на сто, както и на автомобили съответно с 3 на сто.

Снимка 323361

Източник: Vouchercloud

Данните на Observatory of Economic Complexity, обединени в инфографика, създадена от Vouchercloud, показват, че от своя страна най-големите износителки на горива внасят предимно автомобили. В това число влизат САЩ, Русия и Саудитска Арабия.

Така транспортът формира най-голямата категория при импорта в 54 страни, като в 26 от тях на първо място е този на коли.

В същото време за 12 страни на първо място по значение са хранителните продукти. Например карибският остров Гренада внася най-много от всичко друго птиче месо, а Хаити - ориз. Причина за тази тенденция са екстремните климатични условия и проблемите на местния агробизнес.

Заедно с тях в Алжир, където 80% от територията е покрита от пустиня, най-голям дял има импортът на пшеница.

Снимка 323362

Източник: Vouchercloud

От основно значение са други стоки от първа необходимост за четири други държави. Става въпрос за Чад, Демократична република Конго, Грузия и Узбекистан, където на първо място са доставките на медикаменти.

Когато стане въпрос за благородни метали и скъпоценни камъни, надали за някого би било изненада, че известната като европейски финансов хъб Швейцария е единствената държава, чийто най-голям внос е формиран от злато.

В Израел пък това се отнася за диамантите. Централноафриканска република е единствената, където импортът на оръжия е на първо място.