Белград и Сърбия никога няма да забравят вълната от руснаци, която буквално нахлу в опустошената от войната страна след Октомврийската революция и й вдъхнаха живот, възстановиха я и дадоха безценен принос за развитието на сръбската наука, архитектура и култура като цяло.

Мнозина местни хора днес се чудят дали руснаците, които сега пристигат в Сърбия от началото на руско-украинската война, изобщо приличат на тях, пише сръбската eKapija. Дори и да оставим настрана "руската душа", за която често се говори на Балканите, въпросът е на какво може да се надява сръбската държава, която ги приема с отворени обятия.

Новата руска емиграция

В сравнение с пристигането на тогавашния руски интелектуален елит, днес ситуацията е доста по-различна, както в Сърбия, така и в Русия. И Белград се пита ще види ли нещо повече от високите цени на наемите на недвижими имоти?

Ще има ли нова възможност за развитие за сърбите, благодарение на новата руска вълна? Или пък страната ще бъде все по-изолирана от западния свят? Експерти по интелектуален капитал и икономически анализи казват, че в дългосрочен план притокът на руснаци в Сърбия със сигурност ще бъде от полза чисто икономически за страната, ако не за друго, то заради броя на хората, които са влезли в държавата.

10-те най-богати хора в Русия и колко загубиха от началото на годината

10-те най-богати хора в Русия и колко загубиха от началото на годината

Рейтингът на Bloomberg включва 23 руснаци с общо състояние от $296 милиарда

За период от 7 месеца около 25 000 руски граждани вече са се преместили и досега са основани близо 800 компании с мажоритарна руска собственост. Те са предимно за консултантски услуги, ИТ и търговия.

"И въпреки че тези компании не наемат голям брой хора", казва Боян Станич от Сектора за стратегически анализи и интернационализация към Търговската камара на Сърбия (CCIS), "със сигурност е ясно, че хората, които са регистрирали фирми в Сърбия, ще плащат данъци в страната и ще харчат спечелените пари".

Разбира се, от това ще спечели местната икономика.

"В това, което без съмнение е голяма геополитическа трагедия", със сигурност има икономически възможности и ползи за нашата страна, сред които е увеличеното потребление", подчертава Станич.

Хората, които идват от Русия увеличават икономическата дейност на цялата държава. Освен това, Сърбия има отрицателна демографска тенденция и това е основният вътрешен риск, който заплашва да застраши устойчивостта на нейната икономика, смятат местни икономисти.

Демографският проблем на Сърбия на фона на Европа

В Европа няма страна, която да се развива и да расте устойчиво, докато броят на гражданите й намалява. И когато хората напускат, напускат не само работниците, но и потребителите. Ако вътрешното потребление е решаващ компонент на БВП на Сърбия, а пристигналите руснаци са същевременно потребители, при това голяма част от тях със сравнително солидна покупателна способност, изчислението е ясно - ползата е по-голяма от негативите. Поне така смятат сръбските икономисти.

Как се отразяват санкциите на икономиката на Русия досега

Как се отразяват санкциите на икономиката на Русия досега

Последствията и за газовия сектор на страната

Почти всички страни в Европа отбелязват отрицателна раждаемост, но допълват населението си с притока на емигранти. Ако вземем предвид това, че руснаците са част от европейското население, че те лесно се интегрират в обществото, както в социален, така и в бизнес смисъл, това е допълнителна полза изглежда е допълнителна порза за сърбите.

Проблемът на Русия

За Русия, наред с всички други проблеми, се забелязва все по-голямо "изтичане на мозъци", което отнема "ноу-хауто" на страната. Но това си е техен проблем. На този фон в Сърбия, а и в други европейски страни, наемането на висококвалифицирани експерти е бонус.

Според политическите прогнози напрегнатите отношения между западния свят и Русия ще продължат поне още 10 години, така че вълната от руски емигранти ще продължи и вероятно ще става все по-голяма. И то не само в Сърбия.