Към 31 декември 2022 г. населението на България е 6 447 710 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2021 г. населението на страната намалява с 34 774 души, или с 0.5%. Същевременно само две области в страната отчитат ръст на населението. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2022 г.

В сравнение с 2021 г. единствено област Кърджали и София (столица) увеличават населението си съответно с 1.2% (1714 души) и 0.5% (5796 души). При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин - с 2.0%, Смолян - с 1.9%, Монтана и Ловеч - с по 1.6%.

Области Население към 31.12.2022 Прираст на населението като брой
Общо за страната 6 447 710 -34 774
Благоевград 288 161 -2055
Бургас 378 596 -427
Варна 430 847 -356
Велико Търново 204 033 -2362
Видин 72 754 -1483
Враца 148 874 -2156
Габрово 95 957 -1451
Добрич 147 208 -1795
Кърджали 142 508 1714
Кюстендил 108 703 -1600
Ловеч 113 356 -1790
Монтана 116 172 -1941
Пазарджик 226 209 -1416
Перник 111 746 -1537
Плевен 220 346 -3164
Пловдив 631 516 -244
Разград 101 107 -922
Русе 189 623 -2691
Силистра 95 614 -1212
Сливен 170 583 -912
Смолян 93 354 -1798
София 227 610 -2550
София (столица) 1 280 334 5796
Стара Загора 291 852 -2617
Търговище 96 201 -818
Хасково 207 439 -2925
Шумен 149 628 -787
Ямбол 107 379 -1275

Статистически райони

Половината от населението на страната (51.5%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 672 хил. души, или 10.4% от населението на страната. През 2022 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2021 г., като най-голямо е намалението в Северозападния - с 1.5%, а най-малко - в Югозападния район - с 0.1 на сто.

Световното население вече е над 8 милирада: колко са богатите и колко са бедните?

Световното население вече е над 8 милирада: колко са богатите и колко са бедните?

Неравенството между бедни и богати в ЕС е най-голямо в България

Общини

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 83 общини с население под 6 000 души живеят едва 4.7% от населението на страната. В същото време в осемте общини с население над 100 хил. души живеят 40.7% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 280 334), следвана от общините Пловдив (321 824) и Варна (319 900). Най-малката община е Трекляно - 470 души.

Миграция

През 2022 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 102 920 души. Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за свое ново местоживеене област София (столица) (17 196). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 13.0% и Благоевград - 7.2% . Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград и Силистра - по 0.7%, и Търговище - 0.8 на сто. 

През 2022 г. 13 175 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина. 

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (24.1%), Турция (20.0%) и Обединеното кралство (9.3%).

20-те държави с най-бързо намаляващо население в света: България е начело

20-те държави с най-бързо намаляващо население в света: България е начело

Много от държавите, в които се наблюдават тези тенденции се намират в Източна Европа или в региона

Хората, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2022 г. 40 619 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 55.5%, а на жените - 44.5%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (23.1%), Германия (12.1%) и Сирия (9.0%)