Създаването на единна модерна информационна система отдавна е приоритет на ръководствата на Комисията за финансов надзор. Най-накрая след три години усилена работа тази система вече е факт. Тя ще замени действащите в момента над 10 отделни информационни морално остарели модули, които обслужват години наред различни надзорни, статистически и административни дейности на КФН и създават редица трудности както в дейността му, така и достъпа до базите му данни за клиенти и за поднадзорни лица.

Главният секретар на КФН Деница Кирова, че авторизацията на поднадзорните лица в системата е започнала от ноември тази година и вече над 30% от застрахователните осигурителните и инвестиционните компании и брокерите са получили верифициран достъп до нея. Според Кирова процесът по включване на поднадзорните лица в системата върви с очакваните темпове, а 2 януари 2024-а ще бъде открит общественият достъп до нея.

Новата система е интегрирана в държавната система за електронно управление. Тя рязко увеличава възможностите за бърз, сигурен и обективен обмен на данни между поднадзорните лица и КФН, както и между КФН и други национални и европейски институции за финансов надзор като БНБ, ЕИОПА и ЕСМА. Значително повишеното качество на трансфер, обработка и анализ на информация ще позволи на КФН да премине към едно по-високо ниво на рисково базиран надзор и дистанционен контрол. От друга страна Единната система ще допринесе със статистическите и регистрационни данни, които предоставя за по-голяма прозрачност на застрахователния, осигурителния и инвестиционния бизнес. Много важен момент е, че тя улеснява достъпа до значителният брой административни услуги, чийто доставчик е КФН.

КФН ще финансира проекта си за единна информационна система за близо 5 млн. лева с пари от ЕС

КФН ще финансира проекта си за единна информационна система за близо 5 млн. лева с пари от ЕС

Разбира се не всички процеси, които обслужва системата са напълно автоматизирани, но причините за това са както настоящите законови изисквания, така правилата за киберсигурност на някои от институциите, с които КФН е задължена да обменя данни както за надзорни, така и за статистически цели. Въпреки това нея са създадени нужните контроли, които да минимизират възможностите за грешки от субективни намеси.

Самата Единна информационна система е създадена с безвъзмездна финансова помощ по европейската Оперативна програма "Добро управление". Общата сума е 6 178 023.43 лева, като от тях европейски пари са 5 251 319.92 лева, а националното съфинансиране е - 926 703.51 лева. Сумата покрива софтуерното решение на проекта и необходимите за ползването му лицензии.

Цената на годишната поддръжка на системата, в това число и лицензиите за ползването на софтуерите към нея, е около 1 млн. лева годишно.