Китайският държавен съвет заяви в четвъртък, че има за цел да намали разходите за финансиране на частните фирми до разумни и стабилни нива и да подобри способността им да набират средства чрез различни мерки, включително емитиране на облигации, съобщава агенция Xinhua.

През последните месеци правителството разкри редица политически стъпки в подкрепа на малките и частните фирми, които са жизненоважни за икономическия растеж и заетостта.

"Частната икономика играе незаменима роля в стабилизирането на растежа, насърчаването на иновациите, увеличаването на заетостта и подобряването на стандарта за хората", казва правителството.

Последните мерки на правителството постигнаха някои резултати, но някои частни фирми все още се борят да получат финансиране, а разходите за финансиране остават високи за тях, казват от кабинета.

Ще бъдат положени усилия за подобряване на механизмите за трансмисия на паричната политика, за да бъдат банките по-склонни да отпускат кредити на частни фирми, казват от кабинета. Частните фирми с ограничено обезпечение се считат за по-рискови от държавните фирми.

Правителството също така ще насърчи финансовите институции да увеличат инвестициите в дългове, издадени от частни фирми, и да подобрят ефективността на съкращенията на целевите съотношения на резерви за централната банка (RRR), за да помогнат на частните компании.

За да освободи повече средства за кредитиране, особено за уязвимите по-малки фирми, Китайската народна банка намали RRR - сумата, която банките трябва да заделят като резерви - пет пъти през последната година.

През следващите тримесечия се очаква допълнително намаляване на резервите, наред с намаляването на данъците и увеличените разходи за инфраструктура, за да се подкрепи забавящата се икономика, страдаща от търговска война със САЩ.

Регулаторите ще ускорят одобряването на първоначалното публично предлагане на частни фирми и дейностите по рефинансиране и ще позволят на такива фирми да емитират конвертируеми облигации.

Сривът на сложна мрежа от дългови гаранции, включващи няколко частни фирми, подчертава рисковете във финансовата система и отваря потенциално опасен фронт за икономиката по време на най-бавния растеж на страната от близо три десетилетия.