Китайските преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Европа паднаха с 40% през 2018 г., достигайки най-ниското си ниво за последните четири години, а по-строгите правила на Европейския съюз вероятно ще ограничат още повече китайската дейност по сливания и придобивания, сочи проучване, публикувано в сряда, информира Reuters.

Китай въведе контрол на капитала и затегна инвестиционните правила за държавните фирми в опит да спре излизането на пари от страната и да стабилизира валутата си.

В същото време политиците в Европа стават все по-притеснени, че подкрепяните от държавата компании в Китай придобиват твърде много достъп до ключови технологии и чувствителна инфраструктура, тъй като Пекин все се опитва да защитава собствената си икономика.

Проучване на германски Институт за изследване на Китай - Mercator Institute for China Studies (MERICS), и Нюйоркската изследователска компания Rhodium Group (RHG) показват, че китайските фирми са приключили сделки с ПЧИ на стойност 17,3 милиарда евро през 2018 г. Това е спад от над 50% от пика на 37 млрд. евро през 2016 г., казват изследователите.

"Този спад е в голяма степен в съответствие с по-продължаващия спад на ПЧИ в Китай в световен мащаб, тенденция, която може да се обясни с продължаващия контрол върху капитала и затягането на ликвидността в Китай, както и с нарастващия регулаторен контрол в икономиките на приемащите страни", според проучването.

Трите най-големи икономики в Европа получиха най-големия дял на китайските ПЧИ през 2018 г., като Великобритания е на първо място (4,2 милиарда евро), следвана от Германия (2,1 милиарда евро) и Франция (1,6 милиарда евро), показва проучването.

Въпреки това, техният дял в общите китайски ПЧИ спадна до 45% през 2018 г. от 71% през предходната година, тъй като по-малките държави като Швеция и Люксембург получиха повече пари.

Китайските ПЧИ намаляват в транспорта, комуналните услуги и инфраструктурата. Най-голямо увеличение се наблюдава при финансовите услуги, здравеопазването и биотехнологиите, потребителските продукти и услуги, както и в автомобилния сектор.

Причините

Германия миналата година понижи прага за скрининг и дори блокиране на покупките на дялове в германски фирми от не-европейци, с цел да предотврати нежеланите китайски инвестиции в чувствителни технологии и критична инфраструктура.

Берлин обмисля и създаването на държавен инвестиционен фонд, който би могъл да вземе участие в ключови местни компании, за да предотврати чуждестранните поглъщания.

Европейският съюз пък ще започне преглед на преките чуждестранни инвестиции в 28-членния блок от април, за да защити европейската сигурност, обществения ред и стратегическите интереси.

Скринингът има за цел да даде на страните от ЕС инструмент за намеса в случаите на преки чуждестранни инвестиции в стратегически активи, особено ако се извършват от контролирани от държавата или от държавно финансирани предприятия.

"Новата рамка за скрининг на инвестициите на ЕС би могла да окаже особено влияние върху китайските инвеститори", заявяват изследователите от MERICS и RHG.

Според тях 82% от китайските сделки по сливания и придобивания в Европа през 2018 г. ще попаднат под поне един от новите критерии на новата рамка на ЕС за скрининг.