Вероятната промяна в климата през следващите десетилетия напълно ще промени географското разпределение на селскостопанското производство. Промените ще бъдат изразени в нарастващи средни температури, по-висока честота и интензивност на природните бедствия, увеличаване на щетите от вредители и болести.

Тази песимистична прогноза е от доклада на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за "Състоянието на световните селскостопански стоков пазари 2018" (The State of Agricultural Commodity Markets 2018), информира sinor.bg.

В близките до екватора територии селскостопанското производство ще бъде значително намалено, а в редица региони дори може да стане практически невъзможно. Перспективата до 2050 г. обаче е оптимистична за районите с умерен климат и най-вече за северните страни. Там климатичните промени ще са от полза за селскостопанския отрасъл.

Отражението на промените в климата върху състоянието на световното селско стопанство разделя държавите на победители и губещи. Страните от Африка, Азия и Латинска Америка, много от които вече страдат от хроническа бедност и недостиг на основни храни са в най-неблагоприятно положение.

Очертава се задълбочаване на неравенството между бедния Юг и богатия Север. Климатичните промени могат да направят бедните още по-бедни, а богатите - по-богати.

Най-големите загуби от глобалното затопляне ще понесе аграрния сектор на Индия, а най-печелившата държава от вероятните климатични промени до 2050 година се очертава да стане Канада.

Поради намаляването на селскостопанското производство, Индия ще бъде принудена да увеличи нетния внос на храни с близо 20 на сто . В същото време се очаква до 2050 година Канада да увеличи износа на храни с 21,9 %.

Експертите са на мнение, че положението не е безнадеждно и "международната търговия има потенциала да стабилизира пазарите и да пренасочи излишъка от храни към дефицитните региони, помагайки на страните да се адаптират към климатичните промени

Докладът на ФАО констатира забележим ръст на международната търговия със селскостопански стоки през последните години. Обемът на глобалната търговия през периода 2000-2016 е нараснал с 570 млрд. долара - до 1,6 млрд. долара. По-голямата част на това респектиращо увеличение според ФАО се дължи на икономическото развитие на Китай, както и увеличаването на световното търсене на биогорива.

През посочения период Китай успя да изпревари Канада и Австралия и стана четвъртият по големина износител на селскостопански продукти в света. Индонезия и Индия също са засилили износа, през този период и са вече в групата на десетте държави най-големи износители на храни, като се класираха на 8-мо и 10-то място в този престижен отбор.

Русия и кавказките държави благодарение на климатичните промени ще увеличат селскостопанското производство. Тези страни ще внасят по-малко и ще изнасят повече, което ще намали нетния внос с 35,5%, прогнозира ФАО.