Според най-новите статистически данни, публикувани от сръбските медии, делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната в брутното крайно потребление на енергия през 2019-а година възлиза на 21,44%.

Въпреки че все още няма официални данни за 2020-а, както и за тази година, се очаква делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия да бъде около 25%, заявиха от Министерството на енергетиката и минното дело за сръбската медия eKapija.

Сърбия обмисля строеж на своя АЕЦ

Сърбия обмисля строеж на своя АЕЦ

Това може да се случи в сътрудничество с "Росатом"

Официалните данни за 2020-а година ще бъдат публикувани чак през февруари 2022-а и се очаква да покажат значителна промяна въз основа на подробните изследвания, извършени по поръчка на Енергийната общност.

Към днешна дата изследването показва, че потреблението на биогорива в Сърбия е много по-голямо от очакваното, така че делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия също е високо. Очаква се то да бъде около 25%, т.е. да доближи предварително поставената цел от 27% през 2020-а, казват от енергийното министерство.

Спрямо 2019-а година, увеличението през 2020-а възлиза на 3,56%. За сравнение, спрямо 2018-а увеличението през 2019-а година е било в размер на 1,12%.

Защо един словенски милиардер иска да произвежда био храна в Сърбия?

Защо един словенски милиардер иска да произвежда био храна в Сърбия?

"На планетата може да се произведе достатъчно храна за всички", смята бизнесменът Само Логин

Енергията, генеиррана от вятърни паркове има принос за увеличението от 1,12%, докато енергията от биомаса има най-голям принос за увеличението - 3,56%.

През април тази година министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия - Зорана Михайлович, заяви че "визията на Сърбия е поне 40% от произведената енергия да бъде от ВЕИ до 2040-а година". Наскоро сръбското прие две постановления, които се отнасят до регулирането в областта на възобновяемите енергийни източници.

Управителният съвет на асоциацията ВЕИ Сърбия обаче изразява загриженост относно бъдещето на възобновяемите енергийни източници в страната, след определянето на максимална изкупна цена за целите на търговете за електрическа енергия от вятърни паркове. Те могат да накарат инвеститорите да решат да не участват в търгове, а финансовите институции и банките да не финансират достатъчно еко проекти.

Преходът към зелена енергия ще струва поне 92 трилиона долара

Преходът към зелена енергия ще струва поне 92 трилиона долара

През следващите 30 години