Правителствата и компаниите ще трябва да инвестират най-малко 92 трилиона долара до 2050-а година, за да намалят вредните емисиите достатъчно бързо и да предотвратят най-лошите ефекти от изменението на климата, пише Bloomberg. Според анализаторите, тези средства са необходими за ускоряване на електрификацията на световната икономика и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

30 години е кратък срок за постигане на мащабна трансформация, необходим за ограничаване на по-нататъшното опасно повишаване на глобалните температури.

Как интересът към зелена енергия може да доведе до нов суперцикъл на петрола?

Как интересът към зелена енергия може да доведе до нов суперцикъл на петрола?

Според някои експерти ерата на петрола все още не е приключила

Инвестициите в инфраструктура за приспособяване на зеления преход ще трябва да нараснат до между 3,1 трилиона и 5,8 трилиона долара годишно средно до 2050 г., спрямо около 1,7 трилиона долара през 2020-а година.

Това означава, че окончателната сметка може да достигне 173 трилиона долара, около осем пъти повече от брутния вътрешен продукт на САЩ през 2019 г. Това ниво на разходи би спомогнало за ограничаването на повишаването на средните глобални температури до 1,75 ° по Целзий от прединдустриалните нива, в сравнение с около 1,2 ° C затопляне, което вече е налице.

Засега глобалните лидери не дават ясни сигнали, че публичните финанси ще се насочат в посока към електрификация на икономиката. Правителствата например са предвидили 2,4 трилиона долара за преодоляване на кризата, свързана с пандемията от коронавируса. Но само 15% от тези средства ще бъдат насочени към чиста енергия. Според Bloomberg това е неадекватна сума на фона на заявките за намаляване на емисиите и целта за въглеродна неутралност през 2050 година.

Анализаторите на агенцията имат три модела за постигане на енергийните цели - увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, съществена роля на ядрената енергия и запазване на изкопаемите горива, но заедно с технологии за улавяне, съхранение и повторно използване на въглеродния диоксид. Оценката как различните източници на чиста енергия могат да помогнат за посрещане на климатичните цели ще помогнат на политиците и енергийните компании да изработят инструменти за нужните инвестиции в индустрията.