Минималната работна заплата в строителството се повишава с 12% - от 887,50 лв. на 994 лв., а дневният разход за храна - от 4 лв. на 5 лева. Това следва от подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България и двете строителни федерации в "Подкрепа" и в КНСБ, съобщиха от Камарата. 

Увеличението на минималното възнаграждение на строителните работници се дължи на постигнатото споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а занапред ще бъде 1,40. Към настоящия момент минималната работна заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент, тя съответно става 994 лева за отрасъла.

10 000 лева: Това ли е абсолютният минимум за средна годишна заплата у нас

10 000 лева: Това ли е абсолютният минимум за средна годишна заплата у нас

В кои области трудовите доходи са най-ниски?

"Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента - то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече, че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък с липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, неразплащането от страна на държавата и други", каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.