В страната няма област, в която средната годишна заплата да бъде под 10 хил. лева. Това е видно от анализа на Института за пазарна икономика (ИПИ) Регионални профили: показатели за развитие - 2022 с налични данни към 2020 г. Размерът на трудовите доходи е един от основните фактори, които определят нивото на общия доход на домакинствата.

Според анализа през пандемичната 2020 г. средната годишна заплата за страната е била 16 687 лева или 1390 лева месечно. Средните годишни заплати варират в широк диапазон, като изявено най-високи са били в столицата - 22 950 лева или 1912,50 лева месечно. Следват, областите София, Враца и Варна (с почти изравнени резултати), съответно от: 15 857 лева, 15 537 лева и 15 299 лева. 

Най-ниски годишни заплати пък получават хората в област Благоевград - средно 10 881 лева или 906 лева месечно. Предходната година тази област отново се отличава с най-ниска годишна работна заплата - малко под 10 000 лева.

Cpeднa гoдишнa бpyтнa зaплaтa нa нaeтитe пo тpyдoвo и cлyжeбнo пpaвooтнoшeниe (лв.) пo oблacти.         Колаж: money.bg по данни на ИПИ

Cpeднa гoдишнa бpyтнa зaплaтa нa нaeтитe пo тpyдoвo и cлyжeбнo пpaвooтнoшeниe (лв.) пo oблacти. Колаж: money.bg по данни на ИПИ

Важно е да отбележим, че въпреки възстановяването на икономиката през 2021 г., заетостта не успява да се върне на нивата отпреди пандемията. Коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години средно за страната остава малко над 68%, като варира от 52,5% в Монтана до около 75% в област София и София (столица). 

Петте най-доходоносни специалности в българските университети

Петте най-доходоносни специалности в българските университети

В кои висши училища се дипломират най-високоплатените студенти?

Трябва да се отчете много силното представяне на област София, която отново изпреварва София (столица). Развитието на местния пазар на труда в област София продължава да е много добро и още веднъж показва дълбоката свързаност на икономиките на столицата и област София. Доброто икономическо развитие на областта е съпроводено от висока инвестиционна активност. Гъстотата на пътната мрежа е висока. Усреденото ниво на местните данъци като цяло е близко до средното за българските общини.

Според анализа на ИПИ броят на действащите в областта предприятия в областта остава сравнително нисък, но същевременно сред тях сравнително висок е делът на големите предприятия.

Снимка 595302

Източник: ИПИ по данни на НСИ

Област Варна е на трето място

с коефициент на заетост от 73,8%, което е и исторически рекорд за местната икономика. През 2021 г. осем области отчитат коефициент на заетост над 70%, като изпреварват с 15-20 процентни пункта тези в дъното на класацията. Всички шест области с коефициент на заетост на трудоспособното население под 60% са разположени в Северна България - това са Монтана, Разград, Търговище, Силистра, Видин и Враца.

Заетостта в област София е по-голяма от тази в столицата, въпреки по-ниските заплати

В тази област на страната заетостта е по-голяма, отколкото в столицата, въпреки по-ниските заплати

Област Варна е на трето място и поставя исторически рекорд за местната икономика