Най-високи са възнагражденията на висшистите с диплома по "Информатика и компютърни науки" -3456 лв. осигурителен доход. Следват завършилите "Математика"(2771 лв.), "Комуникационна и компютърна техника" (2731 лв.), "Медицина" (2711 лв.), "Обществено здраве" (2703 лв.). Това стана ясно при представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища днес в Министерството на образованието и науката (МОН).

Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки до 1647 лева през 2022 г. при 1520 лева през миналата година и едва 867 лева през 2014 година.

На ниво конкретно висше училище най-високи облагаеми доходи получават завършилите "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет (5592 лв.), следвани от завършилите "Администрация и управление" в Американския университет (4568 лв.) и "Информатика и компютърни науки" в Нов български университет (4333 лв.).

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Основната бариера за украинците е владеенето на езици

Независимо от негативните икономически ефекти, свързани с COVID пандемията и войната в Украйна, делът на регистрираните безработни сред българските граждани, завършили през последните 5 години висше образование в страната, спада до рекордно ниско равнище от 2 % при нива от 3,5 % през миналата година. Това е най-ниската регистрирана безработица сред завършилите откакто съществуват данни за този индикатор в Рейтинговата система, която за първи път беше публикувана през 2011 година, отбеляза ресорният министър проф. Сашо Пенов.

Почти всички студенти, които завършат медицински специалности, се реализират на пазара на труда. Безработицата сред дипломиралите се по професионални направления "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" е около и под 1%. Толкова е делът на безработните и сред завършилите "Военно дело" и "Математика". Най-висок е той в направление "Социални дейности" 3,7%.

Инженер в Amazon получава $115 000, а служител в Starbucks печели до $18,43 на час. Ето какви заплати взимат в Ню Йорк

Инженер в Amazon получава $115 000, а служител в Starbucks печели до $18,43 на час. Ето какви заплати взимат в Ню Йорк

По този начин работниците ще могат да преценят какво могат да поискат, когато договарят собственото си заплащане

В стандартизираните класации на Рейтинговата система за 2022 година СУ "Св. Климент Охридски" се класира на първо място в 21 професионални направления от общо 28, с които участва в класациите. Техническият университет в София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 9, с които участва в класациите. Медицинският университет в София е първи в четири направления от общо 5 в класациите.