Въпреки възстановяването на икономиката през 2021 г., заетостта не успява да се върне на нивата отпреди пандемията. Коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години средно за страната остава малко над 68%, като варира от 52,5% в Монтана до около 75% в област София и София (столица). Това е видно от последното издание "Регионални профили: показатели за развитие - 2022", на Института за пазарна икономика.

Трябва да се отчете много силното представяне на област София, която отново изпреварва София (столица). Развитието на местния пазар на труда в област София продължава да е много добро и още веднъж показва дълбоката свързаност на икономиките на столицата и област София. Доброто икономическо развитие на областта е съпроводено от висока инвестиционна активност. Гъстотата на пътната мрежа е висока. Усредненото ниво на местните данъци като цяло е близко до средното за българските общини.

Според анализа на ИПИ броят на действащите в областта предприятия в областта остава сравнително нисък, но същевременно сред тях сравнително висок е делът на големите предприятия.

Снимка 595302

Източник: ИПИ по данни на НСИ

Област Варна е на трето място

с коефициент на заетост от 73,8%, което е и исторически рекорд за местната икономика. През 2021 г. осем области отчитат коефициент на заетост над 70%, като изпреварват с 15-20 процентни пункта тези в дъното на класацията. Всички шест области с коефициент на заетост на трудоспособното население под 60% са разположени в Северна България - това са Монтана, Разград, Търговище, Силистра, Видин и Враца.

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Това е единствената община с две магистрали на територията си

Продължава нарастването на възнагражденията в страната

Към средата на 2022 г. средната брутна месечна заплата в столицата надвишава 2300 лева. Област София е на второ място със средна заплата от над 1600 лв., а в рамките на 1400-1500 лв. са възнагражденията в областите Варна, Пловдив, Стара Загора, Враца и Габрово. Най-ниските заплати през 2022 г. се отчитат в Благоевград и Кюстендил - около 1100 лв. на месец, както и във Видин, Хасково и Смолян.

На ниво общини най-високи те възнаграждения са във и около трите водещи центъра - София, Варна и Пловдив, както и в Средногорието и няколко общини с големи енергийни компании.