Работна среща с общините за обсъждане на подготовката за усвояване на средства от европейските фондове в областта на околната среда организира днес Министерството на околната среда и водите.

Срещата е по инициатива на министър Джевдет Чакъров. На нея ще бъдат представени оценки, направени от МОСВ, на капацитета на общините във връзка с готовността да усвояват средства по оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Ще бъде дадена разяснителна информация за правата и задълженията на общините в процеса на усвояване на средствата от ЕС.

Ще бъде обсъден и проект на програма за обучение на общините до края на 2006, което ще организира МОСВ.