Проект на постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната ще разгледа на редовното си заседание днес Министерският съвет.

Министрите ще обсъдят доклад за изпълнението на републиканския бюджет към месец октомври 2006 г., както и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Припомняме, че Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри минималната работна заплата през 2007 г. да бъде 180 лв.